Gemengd Bio Akkerbouw / melkveebedrijf

1500,0 ha. Op aanvraag   Te koop   Akkerbouw

Heel Slowakije, Slowakije


20150116_115105.jpg

KORTE OMSCHRIJVING

Gemengd BioAkkerbouw – Melkveebedrijf op ca 1500 ha

GROND

Ca. 1500 ha akkerbouw waarvan ruim 900 ha biologische teelt. Circa 200 ha in eigendom de rest pacht ( 5 tot 10 jaar). Vlak landschap, zeer goede kwalitait akkerland. Eventueel mogelijkheden voor irrigatie. Gemiddeld zaaiplan omvat o.a. tarwe, durm, luzerne, gerst,zonnenbloemen, suikerbieten, silage.

MELKVEE

Ca. 500 melkkoeien en 600 stuks jongvee. Jaarlijkse biologische melkproductie ruim 5 miljoen liter. Semi-automotische melkstal.

ERF en GEBOUWEN

De onderneming beschikt over drie erven in de directe omgeving van elkaar. Een erf voor opslag, machines en kantoor, een erf voor melkvee en een erf voor jongvee. Gebouwen en stallen zijn deels gerenoveerd deels verouderd.

TECHNOLOGIE

De onderneming is zelfvoorzienend en uitgerust met deels moderne machines.

PRODUCTIE ZONNENBLOEMOLIE EN MELKPRODUCTEN

De onderneming beschikt over eigen productielijnen voor de productie vam zonnenbloemolie en melkproducten.

SUBSIDIES

Jaarlijkse subsdies ca. € 650.000,-

PRIJS

Op aanvraag

 • id
  2495
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  1500,0 ha.
 • Type
  Akkerbouw
 • Land
  Slowakije
 • Gebied
  Heel Slowakije
 • Toon op kaart

Interfarms Slowakije

Over Slowakije

·Slowakije heeft een centrale ligging in Centraal-Europa en grenst aan Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Hongarije en de Oekraïne. Het land heeft een goede infrastructuur met directe verbindingen naar de buurlanden. De Slowaakse infrastructuur wordt gezien als één van de beste van de voormalig Oost-Europese landen. Het land telt ca. 5,5 miljoen inwoners en heeft een totaal oppervlak van ca. 49.000 km² (Nederland ca. 41.500 km²). Slowakije heeft een stabiele parlementaire democratie met een president aan het hoofd van de staat. Het land heeft een overwegend agrarisch karakter en heeft zich in de laatste 10 jaar sterk ontwikkeld als industrieel producerend land (automobiel, metaal, IT). Het zuiden en zuidwestelijke deel van Slowakije heeft een uiterst vruchtbare bodem en is mede daardoor bijzonder goed geschikt voor landbouw. Het midden en noorden van het land is overwegend bergachtig met in het noorden, tegen de Poolse grens, een alpine gebied (Tartra Nationaal Park) met bergen tot 2655 m. 80% van Slowakije ligt op meer dan 700 m boven zeeniveau Het laagste punt ligt in het zuiden op 94 m boven zeeniveau. Het westelijk deel van Slowakije, met de hoofdstad Bratislava aan de grens met Oostenrijk (ca. 60 km vanaf Wenen), is het dichtstbevolkt. Uitbreiding van steden en infrastructuur veranderen het landschap aanzienlijk. Slowakije is een parlementaire republiek. De president is sinds 2019 Zuzana Čaputová, de eerste vrouwelijke president van Slowakije. De president wordt gekozen voor een termijn van 5 jaar.

Belastingstelsel

Slowakije heeft geen overdrachtsbelasting. De vennootschapsbelasting bedraagt 23%. De BTW bedraagt 20%. De inkomstenbelasting is 19 % (tot inkomen van € 39.000 per jaar) en 25% (meerdere boven € 39.000). Zowel de werkgever (35%) als de werknemer (13%) dragen bij aan de sociale verzekering waarbij een maximum geldt. Slowakije heeft geen schenkingsheffingen en geen successierechten. Daarnaast kent Slowakije een auto vignet voor het gebruik van snelwegen (€ 60,= per jaar) en zijn er accijnzen. Slowakije heeft een belastingverdrag met Nederland ter voorkoming van dubbele belasting. Vastgoedbelasting voor landbouwgrond bedraagt ca. €30,- tot € 60,- per ha en wordt in de praktijk betaald door de gebruiker. Vastgoedbelasting is aftrekbaar van de winst. Slowakije heeft in principe geen dividendbelasting. Wel gelden regels als dividend wordt uitgekeerd aan Slowaaks ingezetenen..

Slowakije kent relatief grote klimaat verschillen tussen het bergachtige noorden en het vlakke zuiden. Het land heeft een landklimaat met temperaturen die zelden boven de 37°C of beneden de -20 °C uitkomen. De winters in het zuiden zijn mild met dagtemperaturen van -5 tot + 10 °C. De zomers in het zuiden kunnen warm zijn met temperaturen boven + 25 °C. De gemiddelde neerslag in Slowakije bedraagt ca. 605 mm per jaar.

Klik hier om het weer in Slowakije te bekijken

Landbouw

Historisch gezien is Slowakije een zeer landbouw georiënteerd land. Binnen Tsjecho-Slowakije stond Slowakije bekend als het landbouw gebied, daar waar Tsjechië meer op industrie was gericht. Slowakije leent zich in meerdere opzichten zeer goed voor landbouw. Zo heeft de grond een hoge vruchtbaarheid, zijn de grondprijzen nog gunstig en ligt het land dichtbij de belangrijkste afzetmarketen van Europa. De prijs voor de betere kwaliteit landbouwgrond varieert van ca. € 6.000,- tot ca. € 13.000,- per hectare, afhankelijk van locatie en perceelgrootte. Vooral in het zuiden en westen van Slowakije is de grond vruchtbaar en worden hoge opbrengsten per hectare gehaald. Irrigatie is soms ook mogelijk.

Circa 90% van de landbouwgronden wordt verhuurd aan gebruikers van de grond. Dit is het hoogste percentage binnen de Europese Unie en ligt boven dat van vergelijkbare omringende landen (Tsjechië 86%, Hongarije 59%, Polen 24% en Slovenië 30%). In 2005 werd 84% van de landbouwgronden gehuurd door landbouwbedrijven terwijl slechts 16% van de gronden werd gehuurd door private boeren. Volgens een onderzoek in 2007, naar gebruik van de landbouwgrond, was het aandeel van commerciële landbouwbedrijven (39,6%) gelijk aan dat van de coöperatieve bedrijven (39,5%). Landbouwgrond wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van graanproducten (tarwe, gerst, mais) en oliezaden (w.o. koolzaad, zonnebloemen). Het verbouwen van aardappelen en suikerbieten wordt zeer bescheiden gedaan. De gemiddelde opbrengsten per hectare liggen op circa 35% - 45% van die in Nederland. Door verbeteringen in technologie, kennis en het optimaliseren van de percelen zal dit naar verwachting fors toenemen en zullen de verschillen met West-Europa kleiner worden.

Binnen de landbouwsector in Slowakije is sprake van schaalvergroting, waarbij vooral kleinere landbouwbedrijven worden overgenomen. In het zuiden en westen van Slowakije is de vraag naar pachtgrond groot terwijl het aanbod beperkt is. Het zijn vooral lokale landbouwbedrijven ( soms in eigendom van buitenlanders) die de percelen aankopen als deze te koop komen. Ook Nederlanders kunnen een Slowaaks landbouwbedrijf en landbouwgrond in privé kopen. Met de aankoop van een bestaand landbouwbedrijf heeft men tevens toegang tot de Europese en lokale landbouwsubsidies. Die subsidies worden gegeven op de grond (vast bedrag per hectare), het houden van vee (melk- en vleesvee, varkens), het (ver)bouwen van opstallen en de aanschaf van machines. Als gevolg van de nieuwe landbouwpolitiek uit Brussel zullen de subsidies in Slowakije waarschijnlijk verder stijgen. Zodat de verschillen met de West-Europese landen langzaam zullen verdwijnen.

Binnen Slowakije zijn de opbrengsten per hectare zeer verschillend. In het zuiden en westen zijn de opbrengsten per hectare hoger dan in de overige gebieden. Door intensievere gewassen te telen komt men in aanmerking voor extra subsidies vooral voor nieuwbouw en renovatie van opslag en gebouwen, machines etc. Ook kan men met Nederlandse kennis de opbrengsten er hectare ver vergroten. Interessant is om na een overname de grond op te kopen en op die manier te profiteren van de prijsstijging.

Subsidies

Slowakije heeft verschillende subsidies voor de landbouw waaronder:
1. Single Area Payment Scheme (SAPS). Dit is een vast bedrag per gebied (minimaal 1 ha). 2. Subsidie voor suiker. 3. Subsidie voor energie gewassen. 4. Subsidie voor fruit en groenten. 5. Bio producten. 6. Vee.
7. Incidentele subsidies op investeringen (stallen, opslag, technologie, irrigatie, etc.)

De SAPS wordt ieder jaar verstrekt in het opvolgende jaar van de oogst en is de afgelopen jaren sterk gestegen. De overige subsidies kunnen per jaar sterk verschillen. De tendens is echter dat het totaal aan subsidies over een langere periode zal blijven stijgen. De verschillen in subsidie met West-Europa zullen in de toekomst verder afnemen.