Vrijwillige verkoop of onteigening

Onteigenen is een ingrijpende zaak. Door vroegtijdig uw situatie en de mogelijkheden in kaart te brengen, heeft u de beste kans om het meest te bereiken

Wijken voor de overheid?

Voor nieuwe wegen, industrieterrein, woningbouw en natuur, is de Nederlandse overheid voortdurend op zoek naar grond en gebouwen. In eerste instantie probeert ze dit te kopen van de eigenaar. Als dit proces niet lukt, dan volg onteigening. Een ingewikkeld proces dat vraagt om begeleiding door een specialist met juridische kennis en met sterke onderhandelingskracht. Onze onteigeningsdeskundigen kunnen u tijdens dit ingrijpende proces bijstaan.

Wat betekent onteigening?

Aantasting van eigendom is een zeer ingrijpende zaak, zeker als het gaat om uw bedrijf, woning of uw grond. Onteigening biedt de overheid de wettelijke mogelijkheid uw eigendom (uiteindelijk met dwang) te ontnemen. Het afdwingen van uw eigendom gaat vaak om projecten voor algemeen belang. Dit kan gaan om verwerving van gronden of gebouwen voor de aanleg van wegen, industrie, natuur, woningbouw, duurzame energie, dijkversterking of dijkverzwaring enz. U krijgt dan te maken met de gemeente, provincie, rijksoverheid of waterschap.

Minnelijke onteigening beste resultaat

In de meeste gevallen komt bij de verwerving van de grond en/of gebouwen de partijen er in (goed) overleg uit. Dit is de zogenaamde minnelijke onteigening. Deze minnelijke onteigening levert vaak voor de eigenaar het beste resultaat en de minste ‘strijd’ op. De Grondwet en de Onteigeningswet kennen zeer strenge regels waaronder (minnelijke) onteigening mag plaats vinden. Kennis van deze wet- en regelgeving is onontbeerlijk als u te maken krijgt met het verwerven van uw eigendom door de overheid. Onze onteigeningsdeskundigen zijn goed ingevoerd in de juridische materie en beschikken over de noodzakelijke kennis. Gelet op onze onderhandelingservaring, kunnen wij goed schakelen tussen de juridische en onderhandeling-technische kant voor het bepalen van de voor u juiste en volledige schadeloosstelling.

Begin er vroegtijdig mee: dat biedt de beste kans om het meest te bereiken

Het bepalen van de schadeloosstelling is een complexe zaak. Enkele onderdelen van de vergoeding zijn: vermogensschade, inkomensschade en bijbehorende kosten. Het is belangrijk alle facetten van uw (toekomstige) bedrijfsvoering in beeld te hebben of te krijgen, bijvoorbeeld of er een beoogd bedrijfsopvolger is. Door vroegtijdig over de vele facetten na te denken, is er in de voorfase vaak ook voldoende tijd om zaken anders te regelen. In de eindfase bij de rechtbank gaat het alleen nog om geld. In de voorfase kan de onteigeningsdeskundige veel voor u betekenen: bijvoorbeeld in natura, zoals een kavelaanpassing, verwerven van vrijgekomen grond, kavelvergroting, ruiling, of herbestemming. En ook grotere zaken op fiscaal gebied of een complete verplaatsing naar een ander bedrijf. Tijdens het langdurige onteigeningsproces is het prettig én zeer nuttig een klankbord te hebben met wie u de voortgang kunt bespreken om zodoende een het beste eindresultaat voor u te bereiken!

bouwrijp2.jpg

Eén van onze specialisten raadplegen?

Speelt bij u vrijwillige verkoop of een op handen zijnde onteigening? Bel met één van onze kantoren voor een vrijblijvende afspraak.

Contact

Onze begeleiding als onteigeningsdeskundige is onafhankelijk. Wij treden alleen op in uw belang. Onze (NVM) makelaars werken via strikte regels. Daarnaast is ons franchisekantoor Interfarms VLNN Makelaars ingeschreven in het register DoBS, het register voor onteigeningsdeskundigen in Nederland.

Hoe ziet het traject van onteigeningadvies er uit?

Na een eerste verkennend gesprek waarin wij samen met u de mogelijkheden verkennen en uw toekomstplannen bespreken, wordt daarna uw eigendom getaxeerd. Daarbij maken wij een overzicht van de verschillende schadeonderdelen en zetten deze op waarde. De gesprekken met de betreffende overheidsinstantie doen wij samen met u. Wij treden op als adviseur en als onderhandelaar als het gaat om verkoop van uw grond en/of gebouwen, verplaatsing van uw bedrijf of de mogelijke waardevermindering van het resterende deel van uw eigendom. Na akkoord zorgen wij voor de juridische afwikkeling. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kunnen wij u contact brengen met gespecialiseerde onteigeningsadvocaten. Ons doel is u in dit gehele traject op constructieve wijze te adviseren en te begeleiden, waarbij voor u een passende schadeloos regeling wordt afgedwongen. Een optimaal resultaat waar u tevreden over bent, daar gaan wij voor. Dit hoeft overigens niet altijd de hoogste financiële opbrengst te zijn, maar kan ook andere tegemoetkomingen van de tegenpartij zijn.

De kosten voor onteigening

Bij wet is geregeld dat u zich mag laten bij staan door een deskundige in het geval van (minnelijke) onteigening. Daarvoor krijgt u een vergoeding voor de daartoe in redelijkheid gemaakte kosten van deskundige bijstand. Onze makelaar kan u daarover informeren.

Wat zijn de valkuilen van (minnelijke) onteigening?

 • Te weinig tijd om de juiste stappen te kunnen maken. Het is belangrijk om vroegtijdig te beginnen. Het verplaatsen van een bedrijf duurt enkele jaren. Zodra vast is komen te staan dat het bedrijf niet kan worden gehandhaafd op de huidige locatie, is het van belang om goed na te denken over de toekomst. Wie, waar en hoe kan het bedrijf worden voortgezet? Anderzijds kan stoppen ook een passende optie zijn. Maatwerk is het devies.
 • Boosheid en teleurstelling ombuigen naar toekomstgericht en constructief overleg.
 • Een onteigening gaat niet alleen de ondernemer aan, maar het hele gezin en soms zelfs de hele familie. In de agrarische sector gaat het vaak om gezinsbedrijven. Het is niet bijzonder dat een locatie al vele generaties eigendom is van dezelfde familie. Daarom is onderling overleg van groot belang. Betrek dan ook het hele gezin bij het maken van afwegingen.
 • Doorloop het proces samen met je adviseur. Doe het niet alleen, maar laat het ook zeker niet volledig over aan je adviseur. Houd veelvuldig onderling overleg. Weeg continue de voor – en nadelen tegen elkaar af. Na verloop van tijd raak je op elkaar ingespeeld en zul je als team opereren.
Koning-Well-1

Familie Koning moest met hun bedrijf wijken voor hoogwaterbescherming

Familie Koning verkocht voorjaar 2022 hun kalverhouderij aan de gemeente Bergen (Limburg). Hun locatie viel in het plan de Groene Rivier. Hun bedrijf zou kunnen blijven bestaan, maar dan wel met allerlei beperkingen. Daarom kozen zij voor vrijwillige verkoop. Jurjen Nannenga, van Interfarms VLNN Makelaars, adviseerde en begeleidde hen bij dit traject.

Lees het verhaal over de minnelijke onteigening van het kalverbedrijf van de familie Koning
Onze makelaarskantoren
 • interfarms achterhof makelaardij

  Tel: 0594 - 506 223

 • Interfarms-Heeroboer-300x100.png

  Tel: 06 - 5133 7384

 • Interfarms VLNN Makelaars transparant.png

  Tel: 0348 - 748 411

 • logo-interfarms-Kwantes.png

  Tel: 0228 - 592 244

 • logo VSO makelaars

  Tel.: 088 - 3 180 180

 • logo interfarms.com (1).png

  T 0599 - 512 799

 • logo interfarms.com (2).png

  T 058 - 284 91 71