Zelfstandig beleggen

U belegt volledig zelfstandig in een agrarisch bedrijf of landbouwgrond.

Interfarms heeft jarenlange ervaring met de aankoop en het beheer van verschillende investeringsprojecten wereldwijd. Voor ondernemers of beleggers die op zoek zijn naar een rendementvolle belegging in agrarisch onroerend goed, kunnen wij u optimaal adviseren en begeleiden bij het aankooptraject van een kansrijk investeringsobject.

Zelf beleggen in agrarisch onroerend goed:

 • U bent 100 % eigenaar
 • Interfarms treedt op als aankoopmakelaar
 • Desgewenst kunt u ons inschakelen voor aanvullende diensten, waaronder:
  • Bemiddeling bij het opstellen van het exploitatieoverzicht
  • Beheer van het investeringsobject
  • Verkoopbemiddeling
  • Mogelijkheid voor 10% deelname door Interfarms Invest

Binnen en buiten Europa

Met de jaren is er veel kennis opgebouwd met betrekking tot het waarderen en beheren van buitenlandse agrarische objecten en gronden. Zowel gezinsbedrijven als royale investeringsobjecten voor de gehele sector, met de nadruk op melkvee en akkerbouw. De landen waar wij momenteel actief zijn binnen Europa: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Polen, Slowakije, Zweden. Buiten Europa: Australië, Canada, Uruguay en de Verenigde Staten.

Verder zijn wij incidenteel betrokken bij (investerings)objecten, waaronder complete bedrijven maar ook alleen agrarische gronden, in Oost-Europese landen zoals Roemenië en Letland.

Maatwerk

Voor zelfstandige investeringsprojecten treedt Interfarms Invest op als aankoopmakelaar en kunt u ons ook inschakelen voor aanvullende diensten zoals bemiddeling bij opstellen van het exploitatieoverzicht, beheer en verkoopbemiddeling.

3046 Denemarken

Aanbod van investeringsobjecten

Interfarms biedt meerdere investeringsobjecten. Onder andere in: Denemarken, Frankrijk, Australië, Uruguay en meer.

Bekijk ons aanbod

Uitvoerige analyse

Vooraf vindt een uitvoerige analyse plaats, waarbij uw voorkeuren centraal staan en Interfarms u informeert en adviseert over de keuze voor het land en het type bedrijf, dit alles aan de hand van nauwkeurige berekeningen gemaakt van de verwachte rendementen. Het aankooptraject gaat in nauwe samenwerking met onze buitenlandse Interfarms begeleiders; wij zorgen voor een realistische waardebepaling en de daadwerkelijke onderhandeling van het aankopende bedrijf in het buitenland.

Kennis en ervaring

Onze buitenlandse aankoopbegeleiders zitten bovenop de markt, zij hebben veel kennis en ervaring van de landelijke en regionale agrarische (vastgoed)ontwikkelingen en de plaatselijke wet- en regelgeving. Juist deze combinatie maakt dat wij vanuit ons kantoor in Veeningen goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen wereldwijd.

Vrijblijvend adviesgesprek

Interfarms informeert u graag over de mogelijkheden voor agrarische beleggingen in het buitenland. Aan de hand van grondprijzen en rendementscijfers krijgt u inzage in de ontwikkelingen van de landen waar wij wereldwijd actief zijn. Maakt u vrijblijvend een afspraak.

Contact
AFM toezicht AFM toezicht AFM toezicht