Participeren

U participeert in een projectfonds met een gemiddeld rendement van 4 tot 8 % per jaar.

Zoekt u een belegging in agrarisch onroerend goed, waarbij u profiteert van de rendementen en ook inspraak heeft op de exploitatie van het bedrijf en daarbij kunt vertrouwen op de expertise van deskundigen in agrarische beleggingen? Dan is een Project Participatie van Interfarms Invest iets voor u.

Als belegger van een Interfarms Invest Projectfonds participeert u actief mee en bent u mede-aandeelhouder.

  • Participatie loopt parallel met de duur van het project
  • Jaarlijkse rente uitkering minimaal 2%
  • Gemiddeld rendement van 4 tot 8 % per jaar
  • Meedelen in winst en verlies
  • Minimale inleg € 100.000
  • Interfarms Invest participeert mee voor minimaal 10%

Royaal varkens- en akkerbouwbedrijf

Momenteel wordt belegd in een varkens- en akkerbouwbedrijf in Noord Denemarken. Het is een, voor Deense begrippen, royaal en modern bedrijf met ruim 400 hectare bewerkbaar land voor eigen voorziening in voer en mestafzet.De pachters, met wie een meerjarige samenwerking is afgesproken, hebben een zeer goede en duurzame bedrijfsvoering. de afgelopen jaren heeft het bedrijf een jaarlijks rendement laten zie van circa 4% en een lichte waardestijging door bedrijfsmatige aanpassingen. Gelet op de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat dit rendement de komende jaren gecontinueerd wordt.

object 3010 Denemarken

Te huur: Akkerbouwgrond Denemarken

Momenteel te huur aangeboden: In de gemeente Lemvig is in totaal 545 hectare goede akkerbouwgrond te huur.

Bekijk

Beoordelen van een geschikt investeringsobject

Voor het beoordelen van de geschiktheid van een investeringsobject, wordt kritisch gekeken naar de juiste combinatie van factoren, zoals: De beschikbaarheid van een agrarisch bedrijf met potentie, aanwezige kennis, ervaring en contacten met de lokale agrarische markt en gunstig gestemde macro-economische ontwikkelingen.