Interfarms VLNN ▋Makelaars

Interfarms makelaar in West- & Midden-Nederland en op Texel

Nieuwe plannen? Wij helpen u bij elke stap

Als agrariër kan het u duizelen van de ontwikkelingen die op u afkomen, de actuele stikstofkwestie voorop. Wellicht staat ook u voor een dilemma. Het bedrijf verkopen? Of juist kopen of uitbreiden? De bakens verzetten? Verplaatsen? Afbouwen? Emigreren? Productierechten of stikstofrechten kopen of verkopen...?

Wat uw plannen of twijfels ook zijn: met Interfarms VLNN Makelaars (makelaardij, taxatie en advies) aan uw zijde haalt u het optimale resultaat uit de nieuwe stap die u zet. Wat die stap ook is. Zo komt u tot de best mogelijke basis voor een nieuwe toekomst.

Dé agrarisch-vastgoedspecialist van Nederland

Interfarms is dé agrarisch-vastgoedspecialist van Nederland. Wij bemiddelen en adviseren al sinds 1997 voor agrarische ondernemingen bij het aan- en verkopen van boerderijen, landbouwgrond en productierechten in Nederland en het buitenland. Als lid van de landelijke Interfarms-netwerkorganisatie richt VLNN Makelaars zich speciaal op het westen en midden van het land én op Texel.

Wij staan u bij met o.a.:

 • makelaardij
 • taxaties
 • productierechten
 • grond- en pachtzaken
 • emigratiebegeleiding
 • investeringen

Altijd de optimale uitkomst

Als u wilt neemt Interfarms VLNN Makelaars u al het werk en zorg uit handen: van onderzoek en onderhandelen tot en met de hele contractuele afwikkeling. Gesteund met onze kennis en ervaring weet u zeker dat wij de best mogelijke uitkomst voor u uit het vuur slepen. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft de andere wensen en voorwaarden die u voor ogen heeft.

Als geen ander thuis in de agrarische wereld

Als specialist in agrarisch vastgoed heeft Interfarms VLNN Makelaars een diepgaand inzicht in de agrarische sector. Onze makelaar/taxateur Jorden Oostdam heeft bijvoorbeeld ook een eigen melkveebedrijf! Wij kennen uw wereld en uw zorgen en spreken dezelfde taal. U kunt vertrouwen op een deskundige, doortastende aanpak.

Verstand van agrarisch vastgoed

De onroerend-goedwereld heeft geen geheimen voor ons. Wij onderhandelen veel met overheden en zijn goed bekend met de actuele landelijke en lokale wet- en regelgeving voor onroerend goed, bestemmingsplannen en de agrarische sector. Zo kunnen we uw mogelijkheden, kansen en eventuele obstakels snel in kaart brengen en helder inzichtelijk maken.

Alleen uw belang voor ogen

Onze gecertificeerde makelaars en taxateurs werken volgens strikte regels. Wij werken geheel onafhankelijk en hebben alleen uw belang voor ogen. Jurjen Nannenga van ons kantoor is o.a. ingeschreven in het register DOBS, het register voor onteigeningsdeskundigen in Nederland.

Actuele Nederlandse aanbod

In 2013 hebben Jurjen Nannenga en Jorden Oostdam het initiatief genomen voor de start van het makelaarskantoor Interfarms VLNN Makelaars. De ambitie van Interfarms VLNN Makelaars is het creëren van mogelijkheden en het ondersteunen in visie voor hen die aan- en verkoop overwegen in het agrarisch vastgoed. Onze deskundigheid, ervaring en snelheid van handelen bieden toegevoegde waarde. De jarenlange ervaring én affiniteit met de agrarische sector en het landelijk gebied maakt ons de ideale partner voor hen die willen ontwikkelen of die juist willen afbouwen.

Bovendien: één van onze makelaars is zelf melkveehouder. Daardoor weten wij als geen ander wat er in de bedrijfstak speelt. Kortom, wij leveren het maatwerk waarop u de juiste beslissingen kunt baseren.

Interfarms VLNN Makelaars transparant.png

Er ontstaat een toenemende behoefte aan goed en deskundig advies bij transacties in het agrarisch vastgoed. Interfarms VLNN Makelaars kan die behoefte invullen. Ons werkgebied omvat West- & Midden-Nederland en Texel.

Neem contact met ons op

Voorbeelden van onze dienstverlening

 • Vastgoedtransacties

Uitbreiding, verplaatsing, overname of beëindiging van uw bedrijf? Interfarms VLNN Makelaars adviseert en bemiddelt bij aan- en verkoop van boerderijen en landbouwgrond.

 • Begeleiding bij onteigening

Wil de overheid uw grond aankopen/onteigenen? Onze makelaars/taxateurs zijn ook ervaren onteigeningsdeskundigen, die u in dit ingrijpende proces deskundig kunnen bijstaan.

 • Stikstof-, fosfaat- en productierechten (ver)kopen

Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van stikstof- en fosfaatrechten en andere productierechten, zoals LLB's, varkens- en pluimveerechten. Klik hier voor meer informatie en een greep uit ons aanbod. Voor een (prijs)advies belt u ons kantoor. T 0348 - 74 84 11.

 • Taxatie voor overname en financiering

Onze gecertificeerde makelaars en taxateurs borgen een betrouwbare taxatie van agrarische grond en/of gebouwen voor bijvoorbeeld aan- of verkoop, huur, pacht, financiering, bedrijfsanalyse en duurzame energietoepassingen als zonnepanelen, windturbines en biogasinstallaties. De agrarische banken erkennen de deskundigheid van onze taxaties.

 • Pacht- en erfpachtzaken

Wij begeleiden u deskundig bij het aangaan van pachtovereenkomsten, overnameconstructies en bij de financiering van grond. Bijvoorbeeld bij de (gedeeltelijke) verkoop aan een belegger en het liquide maken van vermogen dat vast zit in landbouwgrond.

 • Investeren in agrarische ondernemingen

In Nederland treffen wij regelmatig agrarische ondernemers aan die grond willen verkopen met behoud van een recht van erfpacht. Als u daarin wilt investeren kunnen wij u daarbij adviseren. In het buitenland bieden we interessante investeringsprojecten aan in onder meer Denemarken, Slowakije, Australië en Uruguay.

 • Begeleiding bij emigratie

Onze Interfarms-collega’s in Veeningen begeleiden agrariërs bij emigratie. Zij kennen de internationale markten en de fiscale en juridische regels en hebben een groot agrarisch netwerk. Zo zijn ze vaak al in een vroeg stadium op de hoogte van het actuele aanbod van boerderijen. Wij richten dan onze aandacht op de eventuele verkoop van uw bedrijf in Nederland.

Uit de Texelse Courant: Het land gaat lang niet altijd naar de buurman, Wie koopt onze agrarische grond?

Ook voor agrarische gronden op Texel is steeds meer belangstelling van buiten het eiland. De Texelse Courant (Gerard Timmerman, redacteur) besteedde in januari 2022 uitgebreid aandacht aan de situatie op het Noord-Hollandse Waddeneiland. Verschillende agrarisch onroerend goed partijen en plaatselijke boeren komen aan het woord. Makelaar Jurjen Nannenga van Interfarms VLNN Makelaars, dat al meerdere jaren actief is op Texel, laat in deze Texelse reportage zijn licht schijnen over onder andere recente grondtransacties op het eiland, de actuele waarde van landbouwgrond, schaalvergroting en de verlenging van de productie- en waardeketen, het goede evenwicht tussen kopen en pachten en de link met het toerisme.

Lees hier de uitgebreide reportage over de grondmarkt van Texel

Breed netwerk

Op ons kantoor werken we met een enthousiast team. De veranderingen en aanpassingen op het gebied van landelijk vastgoed in de laatste decennia hebben Jurjen en Jorden ervaren en weten toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden. Er is een breed netwerk van onder andere notarissen, accountants en bedrijfsadviseurs opgebouwd, waardoor gezamenlijk maatwerk voor de klant wordt geleverd.

Algemene voorwaarden

Interfarms VLNN Makelaars B.V. hanteert de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Voor de Algemene Voorwaarden Landelijk Vastgoed, klik hier. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van VastgoedPRO.

Register DOBS

Het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (Register DOBS) is het keurmerk voor specialisten in onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoeding. Klik hier voor meer informatie over het Register DOBS.

LRGD

De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) is een onafhankelijke stichting die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging. Voor meer informatie over het LRGD, klik hier.

logo's makelaarsbranche

AV_Interfarms_previews_15 zonder Marga.jpg

Aangenaam!

Speelt er binnenkort een bedrijfsontwikkeling?

Wij adviseren u graag. In een persoonlijk gesprek brengen wij onze toegevoegde waarde onder de aandacht.

Team VLNN Makelaars: Jurjen Nannenga, Jorden Oostdam, Alana Gunnink

Neem vrijblijvend contact met ons op!
 • Jurjen Nannenga
  Jurjen Nannenga T 06 - 1139 2926

  In 1995 gestart als makelaar/rentmeester in zuid-west NL, inmiddels ruime ervaring door het hele land op gebied van makelaardij, onteigeningen en taxaties. Jurjen is beëdigd als rentmeester NVR, gecertificeerd deskundige bij VastgoedCert, NRVT en DOBS.

 • Jorden Oostdam
  Jorden Oostdam T 06 - 5474 4233

  Sinds de HAS Dronten, is Jorden werkzaam als makelaar, gerechtelijk deskundige en gecertificeerd deskundige landelijk vastgoed bij VastgoedCert en NRVT. Jorden heeft daarnaast een eigen modern geautomatiseerd melkveebedrijf in Bodegraven.

Wijken voor de overheid?

Voor nieuwe wegen, industrieterrein, woningbouw en natuur, is de Nederlandse overheid voortdurend op zoek naar grond en gebouwen. In eerste instantie probeert ze dit te kopen van de eigenaar. Als dit proces niet lukt, dan volg onteigening. Een ingewikkeld proces dat vraagt om begeleiding door een specialist met juridische kennis en met sterke onderhandelingskracht. Onze makelaars/taxateurs, die tevens onteigeningsdeskundige zijn, kunnen u tijdens dit ingrijpende proces bijstaan.

Onze begeleiding als onteigeningsdeskundige is onafhankelijk. Wij treden alleen op in uw belang. Onze (VastgoedPRO) makelaars werken via strikte regels. Daarnaast is ons franchisekantoor Interfarms VLNN Makelaars ingeschreven in het register DOBS, het register voor onteigeningsdeskundigen in Nederland.

Eén van onze specialisten raadplegen?

Speelt bij u vrijwillige verkoop of een op handen zijnde onteigening? Bel met ons kantoor voor een vrijblijvende afspraak. T 0348 - 74 84 11. Of stuur ons een e-mail.

Koning-Well-1

Familie Koning moest met hun bedrijf wijken voor hoogwaterbescherming

Familie Koning verkocht voorjaar 2022 hun kalverhouderij aan de gemeente Bergen (Limburg). Hun locatie viel in het plan de Groene Rivier. Hun bedrijf zou kunnen blijven bestaan, maar dan wel met allerlei beperkingen. Daarom kozen zij voor vrijwillige verkoop. Jurjen Nannenga, van Interfarms VLNN Makelaars, adviseerde en begeleidde hen bij dit traject.

Lees hier hun verhaal

Van het Groene Hart naar oostelijk Flevoland

Jan Droogh

Akkerbouwer Jan Droogh zit sinds voorjaar 2018 in Biddinghuizen. Daarmee begon er nieuwe uitdaging voor Droogh. Al langer was hij op zoek naar een andere bedrijfsplek. Medio 2017 diende zich een geschikte locatie aan. Een modern agrarisch erf met jonge woning en bedrijfsopstallen in Biddinghuizen, inclusief een modern mechanisch gekoelde bewaarloods van 1.000 m². Helaas ontbrak het nog aan cultuurgronden. Een jaar later werd ca. 30 hectare huiskavel bijgekocht.

Op het akkerbouwbedrijf in Ter Aar waar Jan Droogh al sinds zijn geboorte woont en werkt, was woningbouw gepland. Dat was dan ook de directe aanleiding om op zoek te gaan naar een ander bedrijf. Met deze (nog destijds vage verkoop)plannen kwam Droogh in 2016, tijdens de rundveedagen in Gorinchem, in gesprek met Jurjen Nannenga van Interfarms VLNN Makelaars.

Lees meer.

Nieuw avontuur voor Gerco en Joyce Dekker in het Limburgse Veulen

famillie Dekker geitenstal

Het avontuur van Gerco en Joyce Dekker begon tijdens een bijeenkomst van de gemeente Midden Delfland ‘Boerderij van de Toekomst’ in februari 2018. Daar spraken zij met Jan Pieter van Woerden van Interfarms VLNN Makelaars. ‘Onze – toen nog vage – ideeën voor een eigen boerderij, hebben we besproken met Jan Pieter. Dit idee liet ons vanaf toen niet meer los, en ook Jan Pieter dook in de mogelijkheden. Nog geen 2 weken later kwam hij bij ons thuis voor een oriënterend gesprek. Ons toen nog niet realiserend dat we vervolgens een half jaar later al op het geitenbedrijf in Veulen zouden zitten.’

Gerco en Joyce zijn echte doorpakkers. Zoals ze het zelf ook zeggen ‘Als we iets willen, zetten we door.’ En dat is ook gebleken tijdens hun zoektocht naar een geschikt bedrijf.

Lees meer.

Onze contactgegevens
 • vlnnmakelaarsLOGO.jpg

  Laageind 11a, 3465 KG Driebruggen | T 0348 74 84 11 | vlnn@interfarms.nl