Interfarms | Achterhof Makelaardij

Interfarms makelaar in Noord Nederland

logo Achterhof Makelaardij

Achterhof Makelaardij is een agrarisch begrip in het noorden van Nederland. Ons werkgebied is dan ook voornamelijk Noord-Nederland, maar het werk voert ons regelmatig verder. We hebben in de afgelopen jaren ook geadviseerd bij aan- en verkoop van onroerende zaken in zuidelijker provincies van Nederland. Ons specialisme is daarmee zeker niet regio gebonden.

Deskundig en gecertificeerd

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM). Dit betekent dat wij ons moeten houden aan een erecode waarin onder andere vermeld staat dat wij bewust zijn van onze functie in het maatschappelijke verkeer. Wij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in onze dienstverlening.

Hendrik Jan Achterhof

Betrouwbaarheid, deskundigheid en onafhankelijkheid staat bij ons voorop. Wij streven naar kwaliteit in onze dienstverlening, heldere communicatie en eenduidige afspraken.

Dankzij onze jarenlange ervaring in agrarisch onroerend goed en door de nauwe samenwerking met de collega's in het Interfarms netwerk zijn wij op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en kunnen wij u zo van een goed, deskundig en volledig advies voorzien.


HendrikJan-Achterhof.jpg

Welkom!

Graag nodigen wij u uit om eens nader kennis met ons te maken en uw wensen en toekomstplannen in de agrarische sector met ons door te nemen. Het is uiteindelijk aan u om te beslissen hoe u en uw bedrijf zich in de toekomst verder ontwikkelen.

Bel 0594 - 506 223 of mail ons
  • Hendrik Jan Achterhof
    Hendrik Jan Achterhof T 06 - 5323 4693

    Als zeer ervaren NVM makelaar en bevoegd taxateur in het VastgoedCert-register levert Achterhof advies op maat. Complexe situaties weet hij op heldere wijze te analyseren en met zijn 'no-nonsense' aanpak tot uitvoerbare oplossingen te komen.

Ons actuele Nederlandse aanbod

Fosfaatrechten nodig?

Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van fosfaatrechten en andere productierechten, zoals LLB's, varkens- en pluimveerechten en betalingsrechten. Kijkt u op onze website voor het aanbod. Wilt u (prijs)advies, belt u dan met ons kantoor.

Contact en informatie

Zonne-energie: Het gewas van de toekomst?

Interfarms | Achterhof Makelaardij is nauw betrokken bij vele initiatieven voor grote en kleinschalige zonneparken. Achterhof Makelaardij treedt in deze op als intermediair tussen agrarisch ondernemers en mogelijke ontwikkelaars van zonneparken. Veelal vindt verkoop van de gronden plaats en in andere situaties worden er heldere afspraken gemaakt inzake de jaarlijkse vergoedingen voor de landerijen waarop voor een periode van 30 jaren zonnepanelen worden geplaatst.

In Nederland lopen momenteel tientallen projecten voor al of niet tijdelijke grondgebonden zonneparken. De ontwikkelaar koopt de gronden of sluit op deze gronden zogenaamde opstal-overeenkomsten af met de grondeigenaren, waaronder agrariërs, bedrijven en de overheid, die vervolgens daarmee een goed rendement kunnen maken. Wij brengen onze kennis en kunde al in een vroeg stadium van de planontwikkeling in en helpen bij de uitleg en de juridische dichtheid van de contracten, de verkoopbemiddeling of het maken van afspraken met betrekking tot af te sluiten opstalovereenkomsten. Juist vanwege de langere vergunningsprocedures, de continue wijzigingen in het energie- en subsidiebeleid en de duiding van de contracten, merken wij dat onze inmiddels opgebouwde expertise bij grondgebonden zonneparken van grote toegevoegde waarde is voor agrarisch ondernemers.

Grond geld

Zonnepark op uw land?

Heeft u interesse of overweegt u om te onderzoeken of uw landerijen in aanmerking komen voor de realisatie van een zonnepark, maakt u dan een vrijblijvende afspraak met één van onze makelaars. Wij zetten voor u de mogelijkheden op een rij.

Vrijblijvende afspraak

Familie Halsema verruilde de noord-Groninger klei voor Canadese acres

familie Halsema

Voor Eise en Esther Halsema kwam begin 2019 een langgekoesterde wens eindelijk uit: Emigreren naar Canada, Alberta. Weidsheid is de familie Halsema niet vreemd. Sinds 1999 runden ze het ouderlijk akkerbouwbedrijf op de noord-Groninger klei in Kloosterburen. De Waddenzeedijk ligt op nog geen kilometer afstand.

Toekomstbestendigheid van Nederlandse bedrijf

Het bedrijf in Kloosterburen had een omvang van 52 hectare in eigendom en circa 26 hectare pachtland, en in de tijd van de spruiten werd in totaal 53 ha land gepacht. Spruiten, een intensief gewas met weinig inkomsten, aldus Eise en Esther. Daarom is destijds gestopt met spruiten en is verder gegaan met de teelt van pootaardappelen en bieten. De kinderen (Daan en Tim) toonden steeds meer belangstelling voor het boerenbedrijf. Op den duur rees dan ook de vraag of het bedrijf wel voldoende groot zou zijn voor een opvolger.

‘We hebben in 2011 al eens het bedrijf laten doorlichten op toekomstbestendigheid, ook met het oog op een eventuele opvolger. Groei zou een voor de hand liggende optie zijn. Alleen grond is schaars en duur, en bouwen brengt veel kosten met zich mee. Al vrij snel trokken we de conclusie dat groei in Nederland er voor ons niet in zou zitten.’

Onze contactgegevens
  • interfarms achterhof makelaardij

    Langestraat 40, 9804 PL Noordhorn | T 0594 - 50 62 23 | info@achterhofmakelaardij