Adverteren

Met uw boerderij(en) op www.interfarms.com adverteren

Uw boerderij(en) op www.interfarms.com

U kunt met uw boerderij of landbouwgrond adverteren op onze website om zodoende in contact te komen met potentiële kopers. Onze website biedt een groot en actueel overzicht van te koop staande bedrijven wereldwijd. Onze website is één van de grootste aanbodsites voor agrarisch onroerend goed wereldwijd. De website trekt een groeiend aantal bezoekers, momenteel wekelijks meer dan 5.500 grotendeels uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Canada en andere landen wereldwijd (bron: google analytics). De bedrijven op onze site worden in 3 talen aangeboden: Nederlands, Engels en Duits.

Voordelen

 • Uw object wordt in 3 talen wereldwijd aangeboden
 • Een snelle zoekmachine
 • Vermelding van uw eigen contactgegevens bij uw aanbod
 • Zelf beheren van uw eigen aanbod met foto’s en teksten
 • Verzekerd van een goede vindbaarheid van uw object onder de brede agrarische doelgroep

Tarieven

Diensten aangeboden door Interfarms:

 • Online adverteren op onze website voor een periode van minimaal zes maanden
 • Kosten: € 500,- per object (exclusief belastingen)
 • Plaatsing in drie talen: Nederlands, Duits en Engels
 • Tekstcontrole is bij de prijs inbegrepen
 • Vermeld uw object met uw eigen contactgegevens of die van Interfarms

computer

Interesse om te adverteren?

Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden.

Contact en informatie

Gebruiksvoorwaarden

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid en vrijwaring

De inhoud van de site wordt geleverd op een "as is"-basis. Interfarms.com geeft geen garantie, expliciet of impliciet, noch aanvaardt enige wettelijke aansprakelijkheid (voor zover wettelijk toegestaan) of verantwoordelijkheid voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud of enig deel daarvan op de Site.

Interfarms.com wijst uitdrukkelijk alle garanties af. Interfarms.com, haar gelieerde ondernemingen of andere leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verlies) die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik (of het niet gebruiken) van of het vertrouwen op de inhoud of de Site.

Interfarms.com, haar gelieerde ondernemingen, agenten en licentiegevers (en/of enige derde) zullen in geen geval aansprakelijk zijn jegens u die voortvloeit uit enige vorm van juridische claim (contract, onrechtmatige daad of anderszins) of schikking die op enigerlei wijze verband houdt met met de inhoud of de Site of schending van deze Gebruiksvoorwaarden door Interfarms.com.

Op verzoek van Interfarms.com stemt u ermee in om Interfarms te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims en kosten, inclusief juridische kosten, die verband houden met enige schending van deze gebruiksvoorwaarden door u of uw gebruik van de inhoud van de site. Delen van de site kunnen advertenties of andere inhoud van derden bevatten. Adverteerders en andere contentproviders zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat materiaal dat wordt ingediend voor opname op de Site voldoet aan de internationale en nationale wetgeving. Interfarms.com is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in inhoud of reclamemateriaal van derden. De Site kan links naar andere websites bevatten. Interfarms.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat Interfarms.com niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van de beschikbaarheid of het gebrek aan beschikbaarheid van die externe sites of bronnen of als gevolg van enig vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, nauwkeurigheid, of het bestaan ​​van geadverteerde producten of ander materiaal op, of beschikbaar via, dergelijke websites of hun inhoud.

 1. Wijziging

Interfarms.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de site of toegang tot een deel of alle inhoud op elk moment op te schorten, te wijzigen, aan te passen of te beëindigen. Interfarms.com behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te herzien. Dergelijke wijzigingen worden van kracht nadat ze op de Site zijn gepubliceerd. Door de Site te blijven gebruiken na een dergelijke gepubliceerde herziening, wordt u geacht de nieuwe gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

 1. Privacybeleid

Interfarms.com doet er alles aan om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten. Interfarms.com behoudt zich het recht voor om deze privacybeleidsbepalingen op elk moment en in reactie op wijzigingen in de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving te wijzigen of aan te passen.

3.1 Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Interfarms.com erkent dat het uw persoonlijke informatie alleen mag verzamelen, gebruiken en opslaan met uw toestemming en in overeenstemming met de privacywetten. Normaal gesproken is het Interfarms.com wettelijk toegestaan ​​om, wanneer u profiteert van langdurig gebruik, expliciete vragen stelt, zich registreert voor informatie of andere diensten of reageert op communicatie van Interfarms.com (zoals vragenlijsten, nieuwsbrieven of enquêtes), wettelijk dergelijke persoonlijke informatie op te slaan.

Stel dat u ervoor kiest om Interfarms.com persoonlijke informatie te verstrekken. In dat geval zal het alleen worden gebruikt ter ondersteuning van de beoogde doeleinden die zijn vermeld op het moment dat het is verzameld en onder voorbehoud van eventuele voorkeuren die u hebt aangegeven. U erkent dat door het verstrekken van gegevens aan Interfarms.com, u instemt met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met deze sectie

Toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens

Interfarms.com zal de persoonlijke informatie van zijn gebruikers, registranten of abonnees om welke reden dan ook niet verkopen, ruilen, verhandelen of anderszins overdragen of doorgeven aan een derde partij. Stel dat Interfarms.com er op enig moment voor kiest om samen te werken met een ander bedrijf of organisatie om bijvoorbeeld een enquête uit te voeren. In dat geval worden gebruikers van de site geïnformeerd en hebben ze het recht om zich bewust aan te melden voor deelname aan een dergelijke enquête of activiteit. In dergelijke gevallen zullen sitegebruikers worden gevraagd expliciet toestemming te verlenen aan dergelijke derde partijen om verzamelde persoonlijke informatie te gebruiken.

3.2 Informatiebeveiliging

Houd er rekening mee dat communicatie via internet, zoals e-mails en webmails, niet veilig is, tenzij versleuteld. Interfarms.com kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie buiten haar macht.

3.3 Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat tijdens een sitebezoek op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst en opgeslagen. Met dit bestand kan de gebruiker snel en gemakkelijk door onze site navigeren. Het wordt ook gebruikt om terugkerende gebruikers te identificeren en, in voorkomend geval, om abonnees en registranten te identificeren (cookies zijn gekoppeld aan de e-mailadressen van registranten of abonnees om hen te identificeren). Dit betekent dat als u een registrant of abonnee bent, u niet bij elk bezoek hoeft in te loggen. Interfarms.com kan ook een cookie gebruiken om de sessies van gebruikers te volgen. U kunt cookies op elk moment van uw harde schijf verwijderen. Houd er echter rekening mee dat eventuele instellingen zoals uw opgeslagen gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw moeten worden ingesteld wanneer u zich opnieuw aanmeldt als u deze cookies verwijdert. U kunt de site ook gebruiken als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze geen cookies accepteert. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies en inhoud niet voor u beschikbaar zijn en dat u zich bij elk bezoek moet aanmelden.

3.4 Links naar sites van derden

De site kan links bevatten naar sites die door andere bedrijven worden beheerd. Deze sites kunnen ook zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens op deze sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. Zelfs als u "doorklikt" naar deze andere sites via links op www.interfarms.com, kan Interfarms.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site van derden, noch voor het gebruik van gegevens die u, al dan niet bewust aan die sites.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Bezoekersaantallen

www.interfarms.com biedt meer dan 400 boerderijen wereldwijd | ruim 25.000 bezoekers per maand | gemiddeld 55% terugkerende bezoekers en 45 % nieuwe bezoekers (bron google analytics)

AFM toezicht AFM toezicht AFM toezicht