Een zonnepark of windmolens op uw land?

Interfarms Energy kan hierbij behulpzaam zijn. Interfarms Energy BV is een volledig aan Interfarms gelieerde onderneming, gespecialiseerd in alle vraagstukken aangaande zon- en windparken.

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land (wind en zon) te realiseren. Gemeenten, provincies en waterschappen stellen de Regionale Energiestrategieën* (RES-en) op. Deze geven inzicht waar binnen een regio in de komende jaren nieuwe wind- of zonneparken komen. Ondertussen schieten de initiatieven voor zon- en windparken op land dan ook letterlijk als paddenstoelen uit de grond.

Agrariërs merken dit ook en worden met regelmaat benaderd door ontwikkelaars van zon- en windparken of zij een dergelijke ontwikkeling op hun gronden willen toestaan. In ons dagelijkse contact met de agrarisch ondernemers krijgen wij dan ook veelvuldig vragen over de ontwikkeling van zon- of windpark op hun gronden. Interfarms ziet dit als een positieve ontwikkeling, waar echter wel veel bij komt kijken, zowel op financieel – als contractueel gebied.

*De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie (RES).

zonnepanelen

Interfarms Energy

Om onze cliënten goed van dienst te kunnen zijn en hun belangen zo goed mogelijk te behartigen, hebben wij Interfarms Energy BV opgericht. Dit betreft een volledig aan Interfarms gelieerde onderneming, gespecialiseerd in alle vraagstukken aangaande zon- en windparken. Binnen Interfarms Energy staan wij volledig tot uw beschikking met onze kennis en ervaring op dit specifieke gebied.

Begeleiding van A tot Z

Iets wat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt, is dat ontwikkelaars van zon- en windparken na het zetten van de handtekening onder het contract jarenlang niets meer van zich laten horen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wanneer u geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van een zon- of windpark op uw gronden, dan zijn wij van mening dat er ook daadwerkelijk iets moet gebeuren. Interfarms Energy BV kan dit voor u begeleiden. Wij kennen uw belang en zorgen dat het proces wordt doorlopen en u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit proces. Wij zien uw belang als ons belang en kunnen u van A tot Z begeleiden.

Vooronderzoek door Interfarms Energy

Wij kunnen voor u onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een zon- of windpark op uw land. Om te beoordelen of uw land hiervoor geschikt is, vergt grondig vooronderzoek. Interfarms Energy BV kan dit voor u uit handen nemen.

Onder aanvoering van Dennis Doornbos is Interfarms Energy BV actief in onder meer Nederland en Denemarken. De ontwikkeling van een zon- of windpark vergt nogal wat specifieke onderdelen. Zo moet een ontwikkeling passen binnen het gemeentelijk beleid, moet er netcapaciteit aanwezig zijn en dient het park landschappelijk te worden ingepast. Interfarms Energy BV is op deze gebieden ervaringsdeskundige en zal ook hierbij uw belangen behartigen.

Interfarms Energy - Dennis Doornbos

Dennis Doornbos

Wilt u onderzoeken of uw landerijen geschikt zijn voor zon- of windenergie?

Wij komen graag met u in gesprek hierover. Bel Dennis Doornbos voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak +31 (0)6-20542070.

Stuur een e-mail

Hoe ziet de ontwikkeling van een zonnepark er uit?

zonnepark op land

De realisatie van een zonnepark is in 2 trajecten verdeeld. De onderzoeks- en realisatiefase, die ongeveer 2 tot 3 jaar in beslag neemt en de operationele fase, waarbij het zonnepark in bedrijf is, met een looptijd van 25 tot 30 jaar.

De onderzoeks- en realisatiefase kan verdeeld worden in de volgende stappen:

  1. Onderzoeken of locatie kansen biedt.
  2. Akkoordverklaring dat de grondeigenaar zijn landerijen beschikbaar wil stellen voor een mogelijke ontwikkeling.
  3. Overeenkomst sluiten met alle randvoorwaarden tussen grondeigenaar en ontwikkelaar.
  4. Plannen voor een zonnepark indienen bij de gemeente.
  5. Door de gemeente gevraagde gegevens aanleveren. Diverse (milieu)onderzoek​en, intekening van beoogde paneelopstellingen en plan voor de landschappelijke inrichting etc.
  6. Contracteren van een EPC partner voor het zonnepark (bouw van het park en inbedrijfstelling)

Om de kansen op realisatie te maximaliseren, is onze ervaring om de stappen 1 t/m 5 bij een vaste uitvoerder neer te leggen; Interfarms Energy BV kan uw uitvoerder zijn. Tijdens de onderzoeksfase (stap 1 t/m 6 ) verleent de grondeigenaar een volmacht aan de uitvoerder om zodoende namens de grondeigenaar richting gemeente te kunnen spreken en handelen.

Stap 6 van de onderzoeksfase kan nogal wat kosten met zich meebrengen die in de voorfase nog niet volledig te overzien zijn; de kosten kunnen verschillend zijn per te ontwikkelen park. Interfarms Energy BV heeft gemeend hiervoor voldoende dekking te hebben, door terug te kunnen vallen op een wereldwijd actieve ontwikkelaar & bouwer van zowel wind- als zonneparken.

Zijn uw landerijen geschikt voor een zonnepark?

Heeft u interesse of overweegt u om te onderzoeken of uw landerijen in aanmerking komen voor de realisatie van een zon- of windpark, dan maken wij graag met u een afspraak.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u reeds een contract heeft getekend of onlangs bent benaderd door een ontwikkelaar, ook dan komen wij graag met u in contact om hierover in gesprek te gaan en eventueel het proces te versnellen!

Wij zetten graag voor u vrijblijvend de mogelijkheden op een rij.

Neemt u hiervoor contact op met Dennis Doornbos:

T +31 (0)6-20542070 of energy@interfarms.com

Specialist in zonne- en windparken op land
  • Logo Interfarms Energy