Macadamia boomgaard in Queensland

70,6 ha. AUD 9.262.500,-   Te koop   Tuinbouw / Kassen

Meadowvale, Queensland, Australië


1.jpg

Macadamia boomgaard met 23.000 bomen

We introduceren deze prachtige macadamia boomgaard met 23.000 zorgvuldig gekweekte macadamia bomen van verschillende variëteiten waaronder 741, 203, 842 en Daddo. Met een landoppervlakte van meer dan 70,66 hectare en het voordeel van twee titels biedt deze boomgaard een zeldzame en lucratieve kans in het hart van het landbouwcentrum van Queensland.

Kenmerken:

- Aantal bomen: 23.000 (ongeveer)

- Variëteiten: 741, 203, 842 en Daddo

- Geplant: 2017 en 2018

- Landoppervlak: 70,66ha

- Titels: 2

- Schuur: 12m x 24m

- Chemische loods

- Watertoewijzing: 286ML

- Kunstmest systeem

De regio Bundaberg is het expansiecentrum van de macadamia-industrie. De combinatie van een ideaal klimaat voor macadamiabomen, een goede bodem en voldoende water voor een hoge en consistente productie hebben van deze regio een grootmacht op macadamiagebied gemaakt.

 • id
  2537
 • Prijs
  AUD 9.262.500,- AUD > EUR
 • Grootte
  70,6 ha.
 • Type
  Tuinbouw / Kassen
 • Land
  Australië
 • Gebied
  Queensland
 • Plaats
  Meadowvale
 • Toon op kaart

Interfarms Australië

Over Australië

De Australische samenleving bezit een rijkdom en een verscheidenheid aan cultuur dat door geen ander land geëvenaard wordt. Terwijl veel mensen die voor de eerste keer naar Australië komen, zich een beeld gevormd hebben van een typische Australiër, is het een feit dat er niet zoiets bestaat als een typische Australiër. Van de Aboriginals, die 65.000 jaar geleden als eersten het Grote Zuidelijke land introkken, tot de eerste Europeaanse kolonisten van het einde van de 18e eeuw tot de immigratiegolf in de vorige eeuw, allen hebben hun bijdrage geleverd aan het gezicht van de hedendaagse Australische samenleving.

`Multicultureel zijn` is het principe waarop de Australische gemeenschap nu gebaseerd is. Het idee dat groepen mensen met verschillende culturele achtergronden samen kunnen leven, integreren in de maatschappij en toch hun eigen culturele identiteit behouden.

Het leven in Australië is gecentreerd rond de `great outdoors`. De meeste Australiërs wonen op korte afstand van kust en strand of Nationaal Park, waar ze kunnen ontsnappen aan het drukke tempo van het moderne leven. Er is een fantastische natuur om van te genieten. Waar mensen kunnen surfen of een boswandeling maken, golfen of een van de vele activiteiten die je in de open lucht kunt beoefenen, variërend van bungy jumping tot gewoon zonnebaden. Elk jaar nemen duizenden gewone Australiërs deel aan evenementen zoals de Sydney City to Surf of andere fun runs. Deze ontspannen houding wordt in evenwicht gebracht door een vakkundigheid en goede houding van de Australiër tegenover het zakenleven en een zorgzame en geïnteresseerde benadering van sociale vraagstukken. De Australiërs zijn zich heel goed bewust van hun positie als lid van de wereldgemeenschap. Ze zijn geaffecteerd door overzeese gebeurtenissen en dragen bij aan internationale gelegenheden en de Azië Pacific regio. Australië is samengesteld uit het hoofdeiland en een aantal kleine eilanden en het omvat in totaal ongeveer 7.682.300 vierkante kilometer, hetgeen betekent dat het ongeveer gelijk is in omvang aan het vasteland van de Verenigde Staten. Inclusief Tasmanie overspant het land 30 breedtegraden, hetgeen resulteert in een grote verscheidenheid aan klimaten variërend van gematigd tot tropisch.

Australië heeft een welverdiende reputatie dat het baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van de sociale voorzieningen door al in 1909 pensioenen voor oudere mensen en invaliden te introduceren. De Federale Regering helpt mensen wiens bron van inkomsten weggevallen is vanwege arbeidsongeschiktheid of pensionering of omdat het inkomen onderbroken wordt door, bijvoorbeeld, werkloosheid of ziekte. Ouderdomspensioenen – Deze worden uitgekeerd aan mannen vanaf 65-jarige leeftijd en aan vrouwen vanaf 60-jarige leeftijd. Uitkeringen aan een oudergezinnen - Deze worden uitgekeerd aan mannen en vrouwen die zonder de hulp van een partner kinderen onder de 16 jaar moeten opvoeden. Kinderbijslag - Afhankelijk van het inkomen wordt er aan de ouders of aan de voogd voor ieder kind kinderbijslag uitbetaald totdat het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. De reeks pensioenen, uitkeringen en toelagen omvatten bovendien: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, een aanvullende kinderbijslag, ziekte-uitkeringen, toelagen voor werkzoekenden en toelagen voor een nieuwe start etc. De hoogte van diverse uitkeringen en pensioenen wordt jaarlijks herzien. Voor uitkeringen van de sociale voorzieningen hoeft men geen premie te betalen en zij worden meestal rechtstreeks aan de ontvanger uitgekeerd. De nadruk ligt op de ondersteuning van het inkomen en is gebaseerd op behoefte. Het in aanmerking komen voor de meeste uitkeringen hangt af van een inkomensonderzoek.

In Tasmanie en het zuidwesten van het vasteland vindt men hoogland waar het weer in een kort tijdsbestek snel kan veranderen. Langs de oostkust van het land ligt de Great Dividing Range, de uitgesleten overblijfselen van een massieve bergketen die de gematigde oostelijke zeekust, met zijn landbouwgrond en bevolkingscentra, scheidt van het wat drogere binnenland met eindeloze ruimte en magnifieke kleurenpracht. Naar het noorden toe liggen de welige tropische regenwouden en moeraslanden en in het westen ligt een enorm oud plateau dat abrupt eindigt in de Indische Oceaan. Het land en water heeft vele unieke soorten planten en dieren, die misschien wel net zo beroemd zijn als het landschap. Dit uniek zijn stamt van het feit dat Australië ongeveer 55 miljoen jaar geleden gescheiden werd van het supercontinent Gondwanaland, toen het zich naar het zuiden bewoog en het zeepeil steeg. De soorten die naar Australië verhuisd waren vonden zich, toen de landengte verdween, afgesloten van de rest van het continent en begonnen hun eigen specifieke kenmerken te ontwikkelen. Op grote schaal bevrijd van hun roofvijanden verbreidden vele soorten zich snel over het continent om, toen het zeepeil bleef stijgen, alleen nog meer afgesneden te worden in plaatsen zoals Tasmanie. Australië was een van de eerste naties die het belang erkende van de unieke erfenis die wij beheren. Elke dag verdwijnen er overal ter wereld gebieden die van belang zijn voor het milieu. Australië heeft positieve stappen ondernomen om gebieden die niet te vervangen zijn te preserveren. Australië heeft nu negen grote gebieden die opgenomen zijn in de lijst van de World Heritage Sites. Dit betekent dat deze gebieden, met al hun rijkdom en pracht, voor altijd behouden blijven. Gebieden die op deze manier behouden zijn omvatten de moeraslanden van Kakadu in het verre noorden, de Great Barrier Reef en Uluru of, zoals hij voorheen bekend was, ‘Ayers Rock’. Behalve de World Heritage Sites zijn er nog meer dan 2000 nationale parken en nationale wildreservaten inclusief door sneeuw bedekte bergen en hooglanden, zanderige eilanden, door de wind aangetaste rotsen en kale woestijnen. 

Klik hier om het weer in Australië te bekijken

MelkveehouderijDe melkproductie is een belangrijke economische factor en staat op een vierde positie, na tarwe, wol en rundvleesproductie. De omzet in melk was voor het totaal boerenbedrijf ca. $ 3.1 biljoen, die van de gezamenlijke melkfabrieken ca $ 7 biljoen. Rond de 45% van de Australische melkproductie wordt geëxporteerd in verwerkte vorm. Van dit exportvolume belandt ca. 80% in Azië en het Midden-Oosten. Het klimaat in Australië is zeer geschikt voor het houden van melkvee, hierdoor kunnen de koeien het gehele jaar grazen. Maïs- , graskuil, hooi en granen wordt afhankelijk van bedrijfsvoering en streek het hele jaar of alleen in bepaalde seizoenen bijgevoerd. Stalling beperkt zich in het algemeen tot een melkstal. Een voergang of voerplaats wordt op sommige bedrijven gebruikt wanneer veel silage of andere producten worden bijgevoerd in de natte maanden of op zeer grote melkveebedrijven. Grasgroei is in het algemeen afhankelijk van natuurlijke regenval, een uitzondering hierop vormen verschillende droogland gebieden die in de voorjaar en zomertijd gedeeltelijk of volledig geïrrigeerd worden. Eersteklas gronden met bruto drogestof opbrengsten van 10.000 tot 18.000 kg/ha variëren in prijs van $ 6.200,- tot $ 10.000,- per ha (= $2.500-$4.000 per acre). Drogere gronden in het binnenland met drogestof opbrengsten van 4.000 tot 10.000 kg/ha variëren in prijs van $ 1.750,- tot $ 6.000,- per ha (=$ 700-$ 2.400 per acre). Geïrrigeerde gronden in de drogere regio’s met drogestof opbrengsten van 8.000 tot 18.000 kg/ha variëren in prijs van $ 3.700,- tot $ 12.500,- per ha (= $ 1.500-$ 5.000 per acre). De gemiddelde productie per koe is sterk groeiende, momenteel is er nog een ruime marge van 5000 l tot 10.000 liter per koe. Ook het aantal koeien per melkveebedrijf groeit gestaag met een variatie van 125 tot 2.500 koeien per bedrijf. Familiebedrijven groeien richting 400 tot meer dan 700 koeien. Ook in Australië zorgt de vooruitgang in genetica, voeding, techniek en de lagere marges voor grotere kuddes en minder melkveebedrijven. De verdeling van de geproduceerde melk over de regio’s: Ongeveer 13,2% van de melkproductie vindt plaats in New South Wales, 62,2% in Victoria, 8,7% in Queensland, 6,1% in South Australia en 5,8% in Tasmanië. De variabele kosten voor melkproductie liggen op een gelijk niveau met Nieuw Zeeland en dus ruim onder het kostprijs niveau van de meeste toonaangevende melkproducerende landen. In de meeste staten hebben het afkalfpatroon en de melkproductie nog min of meer een seizoensgebonden karakter. Het melkquotum is per 1 juli 2000 afgeschaft. De kostprijs per liter melk is inclusief alle toegevoegde variabele kosten 16 – 25 dollar cent. Inclusief vaste kosten is dit 23 – 28 dollar cent per liter. De kosten voor aankoop van kunstmest en krachtvoer zijn onderhevig aan marktfluctuaties. Door de goedkopere grondprijzen zijn de vaste kosten voor het produceren van een kg droge stof veel lager dan in Europa.

VarkenshouderijDe Australische varkensindustrie heeft de laatste dertig jaar een aantal grote veranderingen doorgemaakt. Sinds 1980 is het aantal varkensbedrijven van 20.000 gedaald naar 3.000. Het aantal zeugen per bedrijf wordt steeds groter. Sinds enkele jaren is de export van varkensvlees aanzienlijk gestegen naar meer dan $ 200 miljoen per jaar. Export vindt vooral plaats naar Singapore en andere Aziatische landen. Australië heeft het grote voordeel van korte afstand tot deze markten, wat het mogelijk maakt om gekoeld in plaats van gevroren vlees te leveren! Ook in Australië moet men als varkenshouder beschikken over voldoende grond. Deze grond kan dan gebruikt worden voor het verbouwen van graan of andere gewassen en de afzet van mest. Vanwege de investering in bedrijfsgebouwen, de benodigde ruimte en bufferzone, worden de meeste nieuwe bedrijven op de drogere en goedkopere gronden gebouwd. Deze gronden kunnen vanaf een waarde van $100 per ha gekocht worden (gemiddeld $300-$500). In Australië kent men 5 typen varkensbedrijven: ‘Farrow to weaner’ – dit is een zeugenbedrijf waar de jonge biggen gefokt worden tot aan 12-28 kg, waarna ze verkocht worden. Dit type bedrijf komt niet veel voor. Met de toenemende integratie is deze bedrijfstak nu meer in opkomst, hoewel er risico’s zijn dat in slechtere tijden het voorkomt dat de andere varkenshouders niet willen opkopen. ‘Farrow to finish’ – dit is het gesloten varkensbedrijf en is het meest voorkomend. ‘Farrow to finish’ (contract) – Dit soort bedrijven komen niet veel voor en werkt voornamelijk in combinatie met een voederfabriek. Deze levert het voer en de andere partij zorgt voor de gebouwen, bedrijfskosten en arbeid. Dit bedrijf is over het algemeen winstgevender dan de ‘weaner to baconer’ contract vorm. ‘Weaner to baconer’ (contract) – De jonge, gespeende biggen (weaners) worden afgemest tot vleesvarken op contractbasis. Deze bedrijven zijn in opkomst doordat de grotere vermeerderaars, extra afmestcapaciteit willen aantrekken zonder in grond en gebouwen te hoeven investeren. Een contract biedt meer zekerheid, maar ook beperkingen voor de ondernemer. ‘Farrow to finish’ of ‘weaner to baconer’ (contract) met akkerbouw – een van oudsher veel voorkomende combinatie in Australië. Redenen hiervoor zijn spreiding van het inkomen en dus ook van de risico’s en een betere benutting van de grond. Over het algemeen wordt er het meest graan verbouwd, sommige grotere bedrijven verbouwen ook wel asperges. De winstgevendheid van de varkensbedrijven fluctueert vanwege de gebondenheid van de kostprijs aan graanprijzen en de afzet aan export en import. Er is een sterke toename van export van varkensvlees naar Singapore en Japan. De prijzen voor graan kunnen snel stijgen door droogte (minder aanbod) of bijvoorbeeld door hogere vraag naar graan op de wereldmarkt. De verwachting is zeer positief met een verlaging van de graanprijzen en een verhoging van de vleesprijzen. Op dit moment wordt er voor varkens van 95-110 kg $ 2,30 betaald per kg geslacht gewicht. Bij afmesten op contractbasis worden de kosten voor het voer, de dierenarts, het transport, etc. gedekt en wordt per afmestplaats tussen de $ 34,- en $ 38,- per jaar betaald.

Waar bevinden zich de meeste varkenshouders? De meeste varkenshouders bevinden zich in het zuiden en zuidoosten van Australië. New South Wales 32 % Victoria 13 % Zuid Australië 20 % Tasmanië 3 % Queensland 18 % Noord West Territoria 0 % West Australië 14 %

AkkerbouwDoor het gunstige klimaat kan in Australië een grote diversiteit aan gewassen verbouwd worden. Hierbij kunt u denken aan bijna alle akkerbouw- en tuinbouwgewassen zoals wij die in Nederland gewend zijn. Naast deze gewassen kunnen in Australië vele andere gewassen verbouwd worden zoals aardnoten, katoen, sorghum, pyrethrum, poppies, zonnebloemen, sojabonen, etc.

Grondprijzen: Queensland & North New South Wales: Droogland: $1000-$ 4500 ;Irrigatie binnenland: $3750-$ 5500; Irrigatie kuststreken: $7000-$15000 New South Wales, Victoria, Zuid Australië, West Australië: Droogland: $ 300-$ 4000 $;Irrigatie binnenland: . $4000-$ 5500; Irrigatie kuststreken: $7000-$12500.Tasmanië: Droogland: $1750-$ 5000;Irrigatie: $7500-$ 12500

TuinbouwVan oudsher vindt de tuinbouw en groenteteelt dicht bij de bevolkingscentra plaats. Nu is land in deze locaties zoveel waard geworden dat meer en meer van deze teelt naar het binnenland is gegaan. Aardappelen, uien en wortelen worden meer en meer op de zanderige gronden met irrigatie verbouwd. Een schoner en gewassen product trekt meer aan bij de consument van vandaag. De supermarkten en verpakkingshuizen hebben ook in Australië een grote inbreng. Er is veel export van uien naar Europa en Azië en er is een toenemende vraag voor export van Aziatische groenten.

Fruit & NotenteeltDoor de variëteit aan klimaten en grondsoorten kan men in Australië praktisch alle vruchten verbouwen. Van oudsher vindt de fruitteelt dicht bij de kust plaats. Grotere en nieuwe bedrijven vindt men nu meer landinwaarts. Er is veel export van mango’s, avocado’s, bananen, appelen en noten naar Europa en Azië. Australië heeft het voordeel van een seizoen dat 6 maanden verschilt met dat van Europa. Met sneller transport is overbrugging tot deze markten met verse producten minder moeilijk. De industrie heeft zeer goede kansen. De meeste bedrijven hebben enkele gewassen in hun bouwplan.