Melkveebedrijf Midden Jutland, Denemarken

Højris, een melkveebedrijf met 120 hectare grond en ruim 130 melkkoeien, aangekocht in 2015.
Hoijris

Højris is gelegen in Midden Jutland en beschikt over 120 ha grond. Het bedrijf is in januari 2015 aangekocht door Interfarms Invest. Op moment van aankoop was het bedrijf niet meer in productie. Samen met de huurders hebben we dit weer opgestart in de zomer van 2015.

Gebouwen

Er is een moderne ligboxenstal met 200 boxen. Een loods met voeropslag en voldoende mestopslag.

Er worden 130 à 140 melkkoeien gemolken op 2 (nieuwe) robots. De jongveestal is geheel gerenoveerd in 2016.

Landerijen

De bijbehorende percelen landbouwgrond zijn divers. Van hoge en daarmee droge percelen tot natte lage percelen. Door een goed irrigatienetwerk zijn er prima mogelijkheden om te beregenen. Daarnaast zijn er investeringen gedaan in de drainage, waardoor de laagste percelen een stuk beter begaanbaar zijn geworden. Daardoor kan er voldoende en kwalitatief goed voer gewonnen worden in zowel droge (2018) als natte (2017) jaren.

Rendement

Door een vertraagde opstart van het bedrijf en een extreem lage melkprijs heeft het rendement de eerste drie jaar iets onder druk gestaan. Het gewenste rendement van 4% op eigen vermogen werd daardoor niet volledig gehaald. De opstartproblemen lijken nu achter de rug, er zijn bedrijfsaanpassingen gedaan en de melkprijs is fors verbeterd. Het rendement van 4% is daardoor weer mogelijk.

Door de investeringen in het bedrijf is de waarde iets toegenomen (3%). De te verwachten grondwaarde stijging heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Investeringsmogelijkheid

U kunt in dit bedrijf investeren, wij bieden gegarandeerd 4% rendement op uw ingelegde vermogen.

Voor inventarisatie van uw mogelijkheden en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Buiter: 06 - 5539 2966.

Investeringsprojecten
AFM toezicht AFM toezicht AFM toezicht