Gerealiseerd investeringsproject: Varkens- en akkerbouwbedrijf in Noord-Jutland

Dit investeringsobject, gelegen in de Deense plaats Fjerritslev, is aangekocht in 2011.
Varkens

Dit gerealiseerde investeringsobject van Interfarms Invest is gelegen ten westen van Fjerritslev omvat een gesloten varkensbedrijf op 3 verschillende locaties met 600 zeugen met een afzet van biggen (30 kg.) en 5.000 slachtvarkens per jaar.

De totale oppervlakte landbouwgrond is ca. 368 ha, waarvan ruim 338 ha bewerkbaar en met een bodemkwaliteit van JB 2 - 4 (zand- en kleigrond). De landerijen liggen rondom de locaties.

Het bedrijf is aangekocht in 2011. Sinds die tijd is het bedrijf uitgebreid met windmolens.

De hoofdlocatie biedt plaats aan de 600 zeugen. Het beschikt over een royaal en goed onderhouden woning. Op de andere locaties worden de slachtvarkens gehouden.

Het bedrijf is sinds 2011 verhuurd aan 2 jonge Deense ondernemers, plaatselijke varkenshouders.

fjerritslev-woningenstal.png
fjerritslev-loods.png
fjerritslev-varkensstal.png
fjerritslev-varkensstal2.png
fjerritslev-woning-2elocatie.png
Fjerritslev-googlemaps.png
Investeringsprojecten
AFM toezicht AFM toezicht AFM toezicht