Investeren in landbouwgrond in Uruguay; wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn?

Onze emigratiebegeleider uit Uruguay, Wilfred Morren komt 11 tot 22 september naar Nederland
Stock - Uruguay - platteland

Onze begeleider voor Uruguay komt naar Nederland

Onze aankoopbegeleider voor Uruguay is binnenkort in Europa. Heeft u plannen om te investeren in agrarisch onroerend goed en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in Uruguay, dan kunt u een afspraak maken met Wilfred Morren.

Veilige investering en aantrekkelijk rendement

Uruguay is om meerdere redenen een interessant land om te investeren in landbouwgrond. De landbouw in Uruguay is goed ontwikkeld, investeringen zijn veilig en bieden een aantrekkelijk rendement vanwege gunstige hectareprijzen. Er is een betrouwbaar kadaster met bescherming van het privaat eigendom. Ook is er een goed functionerend register ter bescherming van pachtovereenkomsten. Voor de pachtinkomsten zijn er vlotte kapitaalstromen van en naar Nederland.

Grondprijzen

Als gevolg van hogere graanprijzen door de oorlog in Oekraine zijn de prijzen voor akkerbouwgrond gestegen.

  • akkergrond tussen 7.000 en 13.000 USD/ha (~ € 6.500 - € 12.000 /ha)
  • weidegrond tussen 3.000 en 5.000 USD/ha (~ € 2.800 - € 4.600 /ha)
  • bosbouw tussen 3.000 en 4.000 USD/ha (~ € 2.800 - € 3.700 /ha) (afhankelijk van houtopstand en locatie)

De pachtmarkt is transparant en competitief

  • akkergrond 250 - 500 USD/ha (~ € 230- € 460 / ha) (de prijs wordt meestal in kg soja vastgesteld en beweegt dus mee met de internationale prijzen)
  • weidegrond 60 - 120 USD/ha (~ € 55 - € 111 / ha)

Landbouw is hier van hoge kwaliteit door de beschikbaarheid van productieve grond en ruim voldoende neerslag. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot een grote toename van het aantal akkerbouwbedrijven. Tegelijkertijd kan door de inzet van innovatieve technologie en kennis nog een goede stap vooruit worden gezet in de opbrengsten. Kansen zijn er in akkerbouw, veehouderij, bosbouw, fruitteelt, noten en andere meerjarige teelten. Er zijn professionele loonbedrijven die in opdracht van investeerders grond bewerken.

Investeringen zijn mogelijk vanaf 500.000 USD en hoger. Rendement uit pacht is 3 - 5 %, bij huidige prijzen voor soja en vlees.

Weinig belemmeringen, voornamelijk export

Uruguay hanteert geen exportheffingen, bestemmingsplannen of andere beperkende regelgeving voor de landbouwer. Wel wordt er gewerkt met I&R, vruchtwisselingsplannen en andere technische regelgeving met het oog op de exportpositie. 90% van de primaire landbouwproductie is voor de export. Belangrijkste handelspartners zijn Brazilië, China en andere Aziatische landen. Sinds 1 maart 2020 is er een regering die pro-landbouw is en de komende jaren inzet op het verbeteren van rendement voor landbouwers door verlagen van tarieven en verbeteren van internationale afzetmogelijkheden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in Uruguay te investeren?

Wilfred Morren is van 11 september tot 22 september in Europa. Indien u concrete plannen heeft om te beleggen in grond in Uruguay, is het mogelijk een afspraak te maken met Wilfred. Neemt u contact met ons op via ons kantoor 0528 - 39 11 11 of stuur een e-mail.

Bekijk enkele investeringsobjecten in Uruguay

Wilfred Morren
Wilfred Morren

Wilfred Morren is sinds 2009 woonachtig en werkzaam in Uruguay. Hij is actief als bemiddelaar bij de aankoop en het beheer van landbouwgrond. Die bemiddeling kan betrekking hebben op boerderijen waarop actief wordt gewerkt en geleefd, maar ook op landbouwkavels als financiële investering. Het doel van de bemiddeling is actief te ondersteunen bij het eerste bezoek aan Uruguay, bij de aankoop met juridische en financiële ondersteuning als ook met de daaropvolgende pacht van de grond. Deze bemiddeling strekt zich uit over heel Uruguay.

Naar aanbod Uruguay

News