Jan Droogh
Nederland

Jan Droogh - Biddinghuizen

Akkerbouwer Jan Droogh sinds voorjaar 2018 in Biddinghuizen

Van het Groene Hart naar oostelijk Flevoland

Voor Jan Droogh (68) is een nieuwe uitdaging begonnen. Al langer was hij op zoek naar een andere bedrijfsplek. Medio 2017 diende zich een geschikte locatie aan. Een modern agrarisch erf met jonge woning en bedrijfsopstallen in Biddinghuizen, inclusief een modern mechanisch gekoelde bewaarloods van 1.000 m². Helaas ontbrak het nog aan cultuurgronden. Een jaar later werd ca. 30 hectare huiskavel bijgekocht.

Op het akkerbouwbedrijf in Ter Aar waar Jan Droogh al sinds zijn geboorte woont en werkt, was woningbouw gepland. Dat was dan ook de directe aanleiding om op zoek te gaan naar een ander bedrijf. Met deze (nog destijds vage verkoop)plannen kwam Droogh in 2016, tijdens de rundveedagen in Gorinchem, in gesprek met Jurjen Nannenga van Interfarms VLNN Makelaars. Nannenga: ‘In de gesprekken met Droogh werd hem duidelijk dat Droogh moest meewerken aan het realiseren van de bouwplannen. Voor het erf met opstallen lag een plan voor de bouw van 16 woningen, ook was er een ontwerp voor een landgoed voor de ruim 20 hectare bijbehorende cultuurgronden. Deze ontwikkelingen leidden tot onze eerste samenwerking met elkaar: de verkoop van de complete boerderij.’ Gaandeweg het verkooptraject werden de wensen voor het aan te kopen bedrijf besproken. Dat hoefde van Droogh niet in eigen de regio te zijn. Flevoland – ‘klein Canada’ zoals Jan dat noemt – of de Hoeksche Waard stond bovenaan zijn lijst.

Droogh - Biddinghuizen

In 2017 kwam het agrarische bedrijf in Biddinghuizen in beeld. Het betrof een oud pachtbedrijf. Het erf met 3 hectare cultuurgrond was eigendom van de pachter. De 30 hectare cultuurgrond werd door de pachter gepacht van het RVB. Het erf is in het najaar van 2017 gekocht bij inschrijving. De gronden zijn een jaar later door middel van een grondruil van het RVB gekocht. ‘Het was een intensief traject om de aankoop te realiseren, dat ook enkel is gelukt door een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Maar uiteindelijk viel alles op zijn plek en kreeg Droogh het beoogde bedrijf in eigendom.’, aldus Nannenga.

Droogh zit inmiddels een jaar op zijn nieuwe bedrijf. ‘Het is wennen, aldus Droogh. In Langeraar had ik meerdere buren op korte loopafstand. De dichtstbijzijnde buur zit nu 400 meter verderop. Verder is dit toch echt dè plek om te boeren. Ruimte én de grondslag is hier overal het zelfde. Ook kijk ik terug op een geslaagde begeleiding van mijn makelaar Jurjen Nannenga. Dankzij zijn deskundigheid en ervaring met grondzaken is alles goed verlopen.’

Droogh - Biddinghuizen bewaarloods

Droogh heeft plannen voor biologische gewassenteelt: aardappelen, spruiten, bonen, wortelen en haver. De laatste twee jaren is op de landerijen Luzerne verbouwd, om zodoende het EKO keurmerk te verkrijgen. Het biologisch bouwplan vergt veel arbeid, dat Droogh door een samenwerking met een buurman en een bevriende akkerbouwer uit oostelijk Flevoland goed aankan.