Jan en Rianne - harken
Denemarken

Het roer om voor Jan en Rianne Blom

Waar een verkenningstocht met Yvon Jaspers voor het programma Onze Boerderij in Europa wel niet toe kan leiden. Oud-Boer Zoekt Vrouw deelnemers Jan en zijn vrouw Rianne zitten sinds april 2021 op hun nieuwe melkveebedrijf in Denemarken.

Boer Jan en Rianne lieten zich in de zomer van 2020 verrassen door het mooie Denemarken. ‘Ruimte, een mooie omgeving en vriendelijke mensen. Na onze trip met Yvon hadden we ineens veel om over na te denken en werd ons (al langere) idee om te verhuizen een stuk concreter.’, aldus Jan Blom. ‘Op ons schapenbedrijf in Texel hadden we de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt en niet allemaal ten positieve van de melkveetak van het bedrijf. De boerderijwinkel gaf veel reuring en liep goed, maar de kernactiviteit - het schapen melken - had een steeds minder groot aandeel. De prijs voor de schapenmelk staat onder druk en de afzet was lastig. Kortom, we zagen onze toekomst niet meer in de schapenhouderij. En ik ben toch boer, om te boeren.’ En zo werd de stap gezet voor bedrijfsverandering én verplaatsing.

In het najaar zijn Jan en Rianne zich serieus gaan oriënteren op de melkveehouderij in Denemarken. Ondertussen hadden ze op Texel contact met iemand voor samenwerking met de productie van lamsvlees. Jan: ‘Toen onze emigratieplannen concreter werden, hebben we dat kenbaar gemaakt en bleek er bij hem belangstelling te zijn voor overname van ons bedrijf.’

bron: Texelse Courant - foto Dirk Kalverboer

Foto: Texelse Courant - Dirk Kalverboer

Eilandmakelaar

En als er dan agrarische vastgoedtransacties spelen op Texel, dan kom je al snel uit bij makelaar Jurjen Nannenga van Interfarms VLNN Makelaars. Waarbij Jan vervolgt: ‘De potentiële koper bleek al goed contact te hebben met Jurjen. Zodoende zijn we toen ook in gesprek geraakt met hem. In het begin waren we wat sceptisch. De koper had al contact gehad met Jurjen en vervolgens zou Jurjen onze belangen moeten dienen. Gaat dat goed komen? We hebben Jurjen dan ook gevraagd hoe hij hier als makelaar mee om gaat. Jurjens reactie was daarop: “In mijn werk hier in de gesloten gemeenschap op Texel waarbij vaak meerdere partijen betrokken zijn, moet ik transparant en objectief werken anders is er voor mij geen plek op het eiland.” Uiteindelijk hebben wij Jurjen het vertrouwen gegeven en hem de verkoopopdracht gegund. Zijn openheid en integriteit hebben wij absoluut ervaren in de verkoopafwikkeling van ons bedrijf. Er zijn best wat onvoorziene zaken geweest. Jurjen heeft ons goed geholpen en voor ons en de koper enorm veel geregeld, waaronder ook een succesvolle kavelruil.’

Jan en Rianne - Norre Nebel

Foto: Luchtfoto van het melkveebedrijf van Jan en Rianne in Løgstør, Noord-Jutland

Agrarisch ondernemen

Jan zijn passie is het agrarisch ondernemerschap. Het kunnen runnen van een melkveebedrijf en waarmee je een goed inkomen verdient door goed voor je vee te zorgen met goed voer, optimalisatie van de bedrijfsprocessen en een lage kostprijs. In Nederland voelde Jan zich meer hobbyboer dan agrarisch ondernemer. ‘Hier in Denemarken voel ik me nu al meer veeboer dan dat ik in Nederland was. Op ons bedrijf op Texel waren we ontzettend druk om alle verschillende takken zo goed mogelijk uit te voeren. Hier op ons melkveebedrijf in Denemarken kunnen we ons volledig richten op één tak: de melkveehouderij. Dat bevalt ons heel goed. Natuurlijk zijn koeien heel anders dan schapen. Schapen ken ik, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat daar dan alleen de kennis ligt. Wel zijn we heel blij dat we terug kunnen vallen op onze medewerkers. We werken met 5 fulltime krachten en een stagiaire. Een van de personeelsleden spreekt ook Nederlands en neemt de rol als tolk op zich. Onze medewerkers kennen de bedrijfsvoering, het vee, het voer- en melkprogramma. Er is veel wederzijds vertrouwen en dat geeft van beide kanten vrijheid in ons dagelijks werk. Het personeel focust zich op de koeien en wij kunnen ons bezighouden met alle verdere (opstart)zaken. Dat is heel prettig!’

Jan en Rianne - Norre Nebel 2

Het bedrijf ‘Nørre Fuglsang’

Het bedrijf ligt 6 km van de plaats Løgstør in Noord Jutland. Een modern melkveebedrijf met ongeveer 500 melkkoeien op 8 melkrobots. De bedoeling is om het eind van 2021 uit te breiden naar 550 melkkoeien. De productie ligt op dit moment op 11.300 liter. Bij het bedrijf hoort 178 ha land waarvan 170 ha ploegbaar. Van het bewerkbare land, bodemklasse 3, is 120 ha geschikt voor gras en 50 ha geschikt voor mais. Ook wordt nog 148 ha er bij gepacht.

Het woonhuis dateert van 1985. De ligboxenstal (2008 / 2013) beschikt over 562 ligboxen en is voorzien van matrassen (2019), een Cormall voersysteem en een automatisch strosysteem. De droge koeienstal biedt plaats aan 75 koeien / kalfvaarzen en diepstrooiselhokken voor kalveren. De jongveestal met 152 ligboxen en roosterhokken moet op termijn aangepast worden in verband met de nu geldende regelgeving.

Geen gespreid bedje

Jan en Rianne hebben hun melkveebedrijf vanuit een faillissement overgenomen. De vorige eigenaar was al vertrokken en de curator was de eindbeslisser. ‘Onze emigratiebegeleider Danitsja Rientjes zag dat op het bedrijf de situatie verslechterde. Op haar advies zijn we versneld naar Denemarken gegaan, om zodoende samen met het personeel het bedrijf weer de goede kant op te sturen. Danitsja en haar collega Martine Hoon, doen veel werk voor ons. Danitsja trok de kar bij het traject van aankoop en de afwikkeling, waarbij ze nauw contact onderhield met ons en de curator. Ook heeft ze in die tijd de dierenarts geregeld én er voor gezorgd om contact te leggen met de oud eigenaar van het melkveebedrijf, die van 1970 tot 2017 het bedrijf had gerund. Het is heel fijn dat we met hen een goed contact hebben. Ze weten veel en daar maken we dankbaar gebruik van. Door onze kinderen worden ze zelfs als bonus opa en oma gezien!’

Rianne: ‘Omdat we overhaast naar Denemarken zijn gegaan, was onze voorbereiding niet optimaal. Martine helpt ons vooral met de lastigere zaken zoals de afwikkeling met de curator, de overdracht en allerlei registraties zoals het persoonsnummer, een belastingnummer etc. De taalbarrière zorgt dat je dit echt niet allemaal zelf kunt. Ook hadden we in het begin veel storingen met de melkrobots. Onze vaste medewerker heeft hierin veel contact gehad met Lely.

Jan en Rianne blikken met een positief gevoel op de eerste drie maanden terug. ‘Dankzij alle hulp en de ervaring van ons personeel hebben we een goede start kunnen maken. We hebben direct in het begin een nieuw voersysteem gekocht en we hebben wat aanpassingen in het rantsoen gedaan, om zodoende de productie weer omhoog te krijgen. Sinds april zijn we niet gezakt! Voor voeradvies hebben we een nieuwe (Engelssprekende) specialist in de arm genomen. Er is een goede klik, hij maakt ons bekend met de gewoontes in Denemarken en ook is hij goed op de hoogte van Nederlandse bedrijfsvoeringen. Dat praat wel zo gemakkelijk ’, aldus Jan.

Jan en Rianne - koeienstal

Hoe gaat het met jullie kinderen Melle en Siem?

‘Ze zijn eigenlijk direct in het Deense ritme meegegaan. Sinds de tweede week gaan ze naar de kinderopvang in Fjerritslev, op 10 minuten afstand. In het begin gingen Melle en Siem voor halve dagen naar de opvang, zodat ze konden wennen. Vooral de oudste heeft wat moeite om andere kinderen te begrijpen, voor hem is het heel fijn dat zijn broertje er ook is. Inmiddels gaan ze 5 dagen. Dat is voor nu wel even prettig omdat er nog veel gebeuren moet. Het is in Denemarken heel normaal dat kinderen de hele week naar de opvang gaan. Je betaalt hetzelfde bedrag voor 2 of 5 dagen. Wat mooi is om te zien, dat ze veel met de natuur doen en ze spelenderwijs leren. Het is allemaal wat vrijer hier. De basisschool begint pas bij 6 jaar.’ vertelt Rianne.

Jan en Rianne Blom met de kinderen

Het geeft Rianne de mogelijkheid om naast de zorg voor de kinderen en het huishouden, de administratie van het bedrijf te doen en de verantwoording op haar te nemen voor de kalver- en droge koeien afdeling. Vooral in deze opstartfase moet er veel ingericht en geregistreerd worden. Zo regelt ze de boekhouding, de dierregistratiesystemen, het bestellen van onderdelen etc. ‘En ik heb al ontzettend veel geleerd op het bedrijf. Waar het kan, ga ik helpen. Ik wist niets van koeien, maar inmiddels kan ik de kalveren voeren, koeien verzamelen en de avondronde houden. Kalfkoeien melken dat valt me nog niet mee, maar dat wordt vast en zeker van zelf beter. Het bevalt met goed om zo met de dieren bezig te zijn.’

Rianne Blom en Yvon Jaspers

Foto: Yvon Jaspers

Veel hulp

Er komt al meer overzicht en ritme in het bedrijf van Jan en Rianne. Ze hopen eind dit jaar nog meer controle over de bedrijfsvoering te hebben, zodat er wat meer rust komt. ‘Alhoewel, sinds we in Denemarken zijn, heb ik al vaker de kinderen naar bed gebracht dan toen we nog op Texel woonden.’, besluit Jan zijn verhaal.

‘We hebben ontzettend veel gehad aan onze gesprekken met boeren. Én aan onze inkijk in het bedrijf bij Sjaak en Jacqueline hebben we veel aan gehad én we maken nog steeds dankbaar gebruik van hun kennis en hulp! Daarom staat ook onze deur open voor nieuwkomers!’ voegt Rianne enthousiast tot slot toe.

Tips van Jan en Rianne

  • Regel je persoonsnummer voordat je in Denemarken gevestigd bent.
  • Belangrijk om specialisten in te schakelen; alleen red je het niet omdat je de taal niet machtig bent.
  • Houd rekening dat het altijd net even anders gaat dan je verwacht had. Zo liepen Jan en Rianne tegen meer achterstallig onderhoud aan.
  • Ga op bezoek bij geëmigreerde boeren; je hebt er veel aan!

Jan en Rianne Blom met Yvon Jaspers

Foto: Yvon Jaspers