Ziet u een onteigening op u af komen?

In de media werd begin september bericht over de mogelijk gedwongen verkoop van boerenbedrijven. Er lijkt echter nog niets te zijn besloten en de kans is groot dat het in de formatie aan bod komt.
Kraan zonsondergang

De media berichtte begin september 2021 over de mogelijk gedwongen verkoop van boerenbedrijven. Er lijkt echter nog niets te zijn besloten en de kans is groot dat het in de formatie aan bod komt. Wel worden boeren, die dichtbij stikstofgevoelige gebieden zijn gevestigd, onrustig gemaakt. Deze mogelijke situatie roept logischerwijs veel vragen op.

Wat is onteigenen?

Onteigening, oftewel aantasting van het eigendom, is een zeer ingrijpende zaak, zeker als het gaat om uw bedrijf en uw grond. Onteigening biedt de overheid de wettelijke mogelijkheid uw eigendom (uiteindelijk met dwang) te ontnemen. Dit mag alleen tegen volledige vergoeding van de financiële schade. Het bepalen van de schadeloosstelling is een complexe zaak. Enkele onderdelen van de vergoeding zijn: vermogensschade, inkomensschade en bijbehorende kosten. Het is belangrijk alle facetten van uw (toekomstige) bedrijfsvoering in beeld te hebben of te krijgen, bijvoorbeeld of er een beoogd bedrijfsopvolger is.

Grasland met koeien

Een vroege en goede voorbereiding biedt de beste kans om het meest te bereiken

Door vroegtijdig over de vele facetten na te denken, is er in de voorfase vaak voldoende tijd om zaken anders te regelen. In de eindfase bij de rechtbank gaat het alleen nog om geld. In de voorfase kan de onteigeningsdeskundige veel voor u betekenen: bijvoorbeeld in natura, zoals een kavelaanpassing, verwerven van vrijgekomen grond, kavelvergroting, ruiling, of herbestemming. En ook grotere zaken op fiscaal gebied of een complete verplaatsing naar een ander bedrijf. Tijdens het langdurige onteigeningsproces is het prettig én zeer nuttig een klankbord te hebben met wie u de voortgang kunt bespreken om zodoende het beste eindresultaat voor u te bereiken.

Bel onze onteigeningsdeskundige voor vrijblijvend advies

Wij informeren u over het eventuele traject en hoe u zicht het beste kunt voorbereiden. Neemt u contact op met één van onze makelaarskantoren via onderstaande gegevens.

News