oortwijn boerderij
Duitsland

Henk en Ineke Oortwijn (Duitsland)

Van de Hondsrug naar Hunsrück

Henk en Ineke Oortwijn emigreerden begin 2018 naar het heuvelachtige Hunsrück in het Duitse Rheinland Pfalz. Eigenlijk was het geen volledige emigratie, want ze hebben hun akkerbouwbedrijf in Valthe aangehouden. Het bedrijf in Nederland – 55 ha, voor verbouw van o.a. graan, mais en bieten en deels verhuur - hebben ze wel iets laten krimpen, om zodoende een stap naar het buitenland te kunnen maken.

Al vaker was eens gekeken naar Duitse boerderijen op de Interfarms website, en zodoende hebben ze op den duur een afspraak gemaakt met Frits Bennink, de emigratiebegeleider van Interfarms. Het gebied ter hoogte van Luxemburg bleek een geschikte regio: beschikbare en goede akkerbouwbedrijven met hele gunstige grondprijzen en een goede grondkwaliteit.

Deel grond verkocht

‘Na een inventarisatie van onze mogelijk-heden in het buitenland, hebben we besloten om een deel van onze grond in Nederland te verkopen. Dat traject ging allemaal heel vlot. Bennink bracht ons in contact met zijn collega Heero Boer, van Interfarms | Heero Boer Makelaardij, die de verkoop van 13 hectare landbouwgrond snel en naar tevredenheid geregeld had. Vanaf dat moment konden we serieus aan de slag met het bezichtigen van Duitse bedrijven.’, aldus Oortwijn. Het derde bedrijf bleek direct al te passen. Financieel aantrekkelijk, een mooie en rustige omgeving, en de mix van akkerbouw en vleesvee. ‘Frits Bennink heeft het gehele aankoopproces zeer zorgvuldig voor ons begeleid. ’

Jongvee opfok

’Op ons Duitse bedrijf verzorgen we de jongvee opfok voor een Nederlandse melkveehouder. De vorige - ook een Neder-landse - eigenaar had al deze samenwerking en die hebben wij voortgezet. Het houden van vee was ik gewend, en wij vonden het beiden een mooie toevoeging voor het bedrijf.’

Burenhulp

Onder het bedrijf in Hunsrück valt in totaal 97 ha, dat deels grasland is waar het vee op wordt geweid, en voor de rest akkerbouwmatig wordt gebruikt. Er wordt meest wintergraan, koolzaad en triticale verbouwd. ‘De eerste maanden dat we hier in Duitsland zaten, heeft een buurman het landwerk gedaan. Zo’n eerste jaar komt er zoveel op je af, en daarbij komt dat je niet bekend met de grondsoort en de ligging van de percelen.

De percelen zijn meest glooiend en vlak, maar bepaalde stukken zijn behoorlijk schuin. Gelukkig zijn ze hier heel hartelijk en behulpzaam, zo gaat de buurman graag even mee om uit te leggen hoe je bijvoorbeeld het beste kunt ploegen. Ook hebben we een heel ervaren bedrijfsverzorger die, als wij in Nederland zijn, het jongvee verzorgt.’

Persoonlijke benadering is een heel verschil

Het bevalt Henk en Ineke goed in Duitsland. Henk is nu nog ongeveer 3 dagen per week in Nederland, tenzij het landwerk meer tijd vraagt, maar de meeste tijd wonen en werken ze in Duitsland. ‘Een heerlijke rustige plek, heel wat anders dan in Nederland waar we midden in het dorp zitten. De grond is anders, maar dat is een kwestie van gewenning en wat ook een hele positieve verandering is, is dat het hier allemaal heel persoonlijk is.

Waar je in Nederland tegenwoordig bijna alles digitaal moet regelen of telefonisch moet afhandelen, kun je hier bij de plaatselijke ‘Kreisverwaltung’ terecht voor het regelen van de administratieve zaken. Zit je bijvoorbeeld met vragen over vergroening van de percelen, dan kun je hier nog naar een kantoor rijden waar je persoonlijk en direct wordt geholpen. Heel prettig, en zeker voor ons ook handig nu we de taal nog niet helemaal beheersen.

Henk en Ineke Oortwijn

Andere ervaringen