Melkveebedrijf met 32,7 ha cultuurgrond eigendom en 22,9 ha reguliere pacht te De Waal

32,7 ha. Op aanvraag   Verkocht   Melkvee

De Waal, Noord-Holland, Nederland


Te koop: Melkveebedrijf met woning en agrarische opstallen gelegen aan de Spangerweg 32 te De Waal, ruim 32,7 ha cultuurgrond in eigendom alsmede ruim 22,9 ha in reguliere pacht aan de Spangerweg, Oosterenderweg en aan Dijkmanshuizen.

Brochure hier te downloaden.


Oppervlakte:

33.59.78 hectare eigendom (rood gearceerde percelen)
22.97.16 hectare pacht (blauw gearceerde percelen).
De verpachters hebben aangegeven dat ze serieus willen overwegen om de verpachte grond bij het melkveebedrijf te laten. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de grond ter beschikking wordt gesteld, zullen nader moeten worden besproken. Zodra de naam van de koper en dus mogelijk ook van de pachter bekend is, zullen de verpachters hun afweging maken.
(zie: kaart)

Ligging/Voorzieningen:

De boerderij ligt buiten de bebouwde kom, tussen de grotere plaatsen Den Burg en Oosterend en tussen De Waal en Nieuweschild, op 1 km van de Waddenzee. In de directe omgeving zijn meerdere melkveebedrijven, veel agrarische gronden, vakantiewoningen en Eendenkooi Spang en terreinen van Natuurmonumenten. In de omringende dorpen zijn alle voorzieningen te vinden.

Woning met aangebouwde garage:

De woning met bouwjaar 2001 heeft een vloeroppervlakte van ca. 125 m². Er is vloerverwarming op de gehele begane grond en in de badkamer.

De woning heeft een tuin aan de voor- en zijkant (oost en zuid) en de bedrijfsgebouwen liggen ernaast en erachter. De oppervlakte van de woning met tuin is ca. 800 m².

Indeling begane grond (met vloerverwarming)
- entree, hal, separaat toilet met wastafel, L-vormige kamer (totaal ca. 58 m²) met keuken (ca. 25,5 m²) en woonkamer (ca. 32 m²) met spekstenen houtkachel, berging (ca. 10 m²) met cv-ketel en wasmachine-aansluiting, kantoor (ca. 11 m²), garage (grotendeels bij de woning getrokken) (ca. 17,8 m²) met keukenblok, nu deels in gebruik als bijkeuken.

Eerste verdieping
- overloop, badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel, toilet en vloerverwarming, 4 slaapkamers resp. ca. 12 m², ca. 13,7 m², ca. 11,6 m² en ca. 23,7 m².

Zolder
- zolderberging met 2 raampjes.

Bedrijfsgedeelte:

De bedrijfsgebouwen zijn in gebruik ten behoeve van een melkveehouderij. De bedrijfsgedeelte met erf en ondergrond staat op ca. 0.78.43 ha.

Exploitatie van het bedrijf

 • 96 koeien, inclusief droge koeien
 • 26 jongvee ouder dan 1 jaar
 • 28 jongvee jonger dan 1 jaar

NB-vergunning (12-12-2017) - RAV-code - Aantallen - Emissie (kg)

 • Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar - A.1.100 - 115 - 1.420,25
 • Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar - A3.100 - 60 - 264,00

Ligboxenstal

De ligboxenstal heeft een grootte van ca. 1.317 m² en is gebouwd in 2005, op een gedeeltelijk bestaande onderbouw. De stal heeft een kelder van ca. 1.025 m³. De schuur is voorzien van aluminium systeemdeuren.

De ligboxenstal is verdeeld in:

 • 104 ligboxen, met kelder van 600 m³ en kelder van 350 m³
 • 12 boxen voor drachtige pinken, met kelder van 75 m³
 • 2 strohokken
 • voergang
 • opslagruimte
 • tanklokaal ca. 45 m²

Op het dak zijn er 138 zonnepanelen aanwezig.

Melkput/melkstal

De melkstal is gebouwd in 2010 en is ca. 131 m² groot.

De melkinrichting is een Fullwood type Quick-S 700-90º (bouwjaar 2011). Het koelsysteem is in 2020 vernieuwd. De melktank (bouwjaar 2002) heeft een inhoud van 12.000 liter. Er is een kelder met roosters en 2 voersilo’s voor de melkstal (2x 17 ton) aanwezig.

Voor de bouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij geen verontreiniging is aangetroffen.

Jongveestal

Deze stal is gebouwd in 1983 en heeft de afmetingen: 19,6 x 14,8 m. Er is een kelder van 150 m³, met roosters.

De jongveestal is verdeeld in ruimten met:

 • 10 boxen
 • 15 boxen
 • 11 boxen
 • 4 à 5 strohokken voor 4 kalfjes per hok

Veldschuur/machineberging

De machineberging heeft bouwjaar 2000 en een grootte van ca. 450 m². In de schuur staat een voersilo van 6 ton.

Opslagen en erfverharding:

Mestzak

De Albers Alligator mestzak heeft bouwjaar 2006, is ca. 21,4 x 21,4 m groot en heeft een inhoud van 1.000 m³. De maximale vulhoogte bedraagt 110 cm boven de dijk. De mestzak is gekeurd tot 21-11-2021.

Vaste mestplaat

De mestplaat van 50 m² is voorzien van een kelder met een inhoud van 50 m³.

Totale mestopslag:

 • kelder ligboxenstal ca. 1.025 m³
 • jongveestal ca. 150 m³
 • mestzak ca. 1.000 m³
 • vaste mestplaat ca. 50 m³

Totaal: ca. 2.225 m³

Sleufsilo’s

Er zijn 2 sleufsilo’s, ieder met een oppervlakte van 315 m² (35 x 9 m) en beide wanden zijn 80 cm hoog.

Kuilplaat

De kuilplaat heeft een afmeting van 25 x 7 m = 175 m².

Kunstmestsilo’s

Op het erf staan 2 kunstmestsilo’s van circa 1990 en hebben een gezamenlijke inhoud van 16 m³ (1x 10 ton en 1x 6 ton).

Kavelpad

Er is een kavelpad van ca. 200 m² aanwezig op pachtperceel Texel N 2335. Het pad bestaat deels uit een beton en deels uit oude veeroosters.

Het bedrijfserf is verhard door middel van beton.

Cultuurgrond:

De huiskavel is 8.90.71 ha en de 4 veldkavels zijn 46.79.30 ha (tabel aanwezig in brochure).

Alle percelen zijn voorzien van waterbakken verbonden met tyleenslangen aangesloten op de waterleiding. Alle percelen cultuurgrond beschikken over drainage.

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Op perceel Texel M 1765 is een kleine hoek van het perceel voorzien van puin. Dit betreft de toegang tot de mestplaat. Voor zover bekend, is dit puin vrij van asbest.

Voor Boer en Bunder zijn de cultuurgrond opgedeeld in 11 percelen (overzicht aanwezig in brochure).
Alle percelen (buiten perceel M 1999) zijn aangewezen als blijvend grasland. Perceel M 1999 zuid is tijdelijk grasland en perceel M 1999 west-oost snijmais.
Alle percelen hebben grondsoort klei, buiten percelen N 1837 en M 1999 west-oost, die grondsoort zand hebben. (grondsoortenkaart aanwezig in brochure).
(Bron: Boer en Bunder)

Grondmonsters zijn beschikbaar.

Er zijn geen natuurpakketten afgesloten.

Bestemming:

Voor de boerderij en de agrarische percelen geldt binnen bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 de hoofdbestemming Agrarisch - Oude Land. Volledige informatie beschikbaar, ook op ruimtelijkeplannen.nl en bij gemeente Texel.

Overige bedrijfsinformatie in brochure.

Prijs op aanvraag. Kosten koper.

Brochure hier te downloaden.

Verkopende makelaar: Jurjen Nannenga van Interfarms VLNN Makelaars.

Hoewel deze beschrijving zorgvuldig is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of wijzigingen hierin.

 • id
  1595
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  32,7 ha.
 • Type
  Melkvee
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Noord-Holland
 • Plaats
  De Waal
Interfarms VLNN Makelaars transparant.png
Laageind 11a, Driebruggen
Nederland

Over Nederland

Nederland heeft een inwonertal van ruim 17 miljoen en een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 504 per km². Ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Het Nederlandse landschap bestaat grotendeels uit cultuurlandschappen en daarnaast uit beheerde natuurgebieden.

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. In 2019 bedroeg het BBP 1,4%. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders

Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet maakt het voor startende agrarische ondernemers makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen.  

Inkomenssteun via basisbetaling

Landbouwers die inkomenssteun via de basisbetaling willen ontvangen, kunnen jaarlijks de basisbetaling aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vergroeningsbetaling als aanvulling op basisbetaling

In aanvulling op de basisbetaling kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling. In de volgende gevallen kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling:

Als ze verschillende gewassen verbouwen (gewasdiversificatie). Dit is goed voor de biodiversiteit.

Als ze 5% van het bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Het stuk bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu.

Als ze blijvend grasland in stand houden.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.

Graasdierpremie

Laten landbouwers hun schapen of vrouwelijk vleesvee grazen op gronden die niet in aanmerking komen voor de basisbetaling? Dan kunnen zij een graasdierpremie aanvragen.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

BL is voor landbouwbedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden bij de afsluiting van een lening. De overheid staat met BL borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Landbouwers die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL).

Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Databank EU-subsidies landbouw

Wilt u precies weten wie er Europese landbouwsubsidie ontvingen? Dan kunt u dit nakijken in een databank met gegevens over landbouwsubsidies.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

Klik hier om het weer in Nederland te bekijken

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2019 nog 52.233 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 196.000 in 2018.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,2 miljoen hectare in gebruik. In 2015 was 54 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.