Agrarisch vastgoed in het Westerwald

95,0 ha. Op aanvraag   Te koop   Akkerbouw

Rheinland-Pfalz, Duitsland


Foto bovenaf.PNG

Vleesvee- en akkerbouwbedrijf in het Westerwald Rheinland-Pfalz

Korte beschrijving:

 • Ca. 95 hectare landbouwgrond
 • Ca. 30 eigendom
 • Ca. 55 ha. bouwland, ca. 40 ha grasland
 • Prachtig huis
 • Diverse stallen en schuren
 • Silo's en mestopslag
 • id
  2565
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  95,0 ha.
 • Type
  Akkerbouw
 • Land
  Duitsland
 • Gebied
  Rheinland-Pfalz
 • Toon op kaart

Over Duitsland

Bevolking Duitsland is 8,6 keer zo groot als Nederland. In Duitsland wonen 83 miljoen mensen en het heeft een bevolkingsdichtheid van 233 inwoners per vierkante kilometer. De hoofdstad van Duitsland is Berlijn en telt 3,5 miljoen inwoners. Duitsland is opgedeeld in 16 deelstaten, waarvan zes in Oost-Duitsland, te weten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen en de stadsdeelstaat Berlijn. De volgende deelstaten liggen in het westen: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Wurttemberg en Bayern. De levensverwachting van de Duitse man is 79 jaar en van de vrouw 83,7 jaar. De vrouw heeft gemiddeld 1.4 kinderen. De Duitsers zien zichzelf als bescheiden, eenvoudig en eerlijk. Ze zijn niet hebberig en betalen hun rekeningen op tijd. Ze vinden dat ze goed geschoold zijn. Door buitenlanders worden Duitsers gezien als doelmatig, zelfingenomen, hoogmoedig en overheersend en goed in zaken. Duitsers leven serieus, ze houden zich aan de regels. Dit heeft tot gevolg dat je bijvoorbeeld niet zomaar je loopbaan in de accountancy kunt afbreken voor een baan in de computerbranche. Duitsers houden van doelmatigheid, organisatie, discipline en nauwgezetheid, oftewel van orde. Als een Duitser het niet met je eens is zal hij dit ronduit zeggen. Andermans gevoelens worden niet gespaard. Perfectionisme is een belangrijke eigenaardigheid van de Duitsers. Verder hebben ze grote waardering voor opvoeding en cultuur.

Sport
Voetbal is de populairste sport in Duitsland, daarna komen turnen en tennissen. De meest bekeken sporten op televisie zijn voetbal, tennis en boksen. Tevens zijn er in Duitsland veel clubs en verenigingen. Er zijn ruim tienduizend zandverenigingen, ook zijn er jacht- en schietverenigingen.

Economie De industrie in Duitsland is de werelds grootste en meest geavanceerde technische producent van ijzer, staal, kolen, cement, chemicaliën, machines, voertuigen, werktuigen, elektronica, voedsel en drank, scheepsbouw en textiel. De jaarlijkse industrie productie groei is 4,7%. Duitsland is arm aan grondstoffen. Het heeft wel aanzienlijke voorraden steenkool en bruinkool, maar aardolie en aardgas moeten grotendeels geïmporteerd worden. Ook andere delfstoffen worden slechts in geringe hoeveelheden gewonnen.

Politiek Met de eenwording in 1990 is Duitsland weer één staat geworden onder een gezamenlijk bestuur. Duitsland is een federale republiek met aan het hoofd de bondspresident die voor vijf jaar gekozen wordt en eenmaal herkiesbaar is.

Onderwijs Net als in Nederland bestaat er in Duitsland leerplicht. Dit geldt vanaf het zesde jaar. Kinderen moeten in elk geval 9 jaar naar school en daarna nog drie jaar naar een beroepsopleiding. De bevoegdheden voor het onderwijs ligt voor een groot deel bij de deelstaatregering . Daarom kan het onderwijssysteem van plaats tot plaats verschillen. Het meeste onderwijs in Duitsland is gratis.

Sociale voorzieningen
Sinds 3 oktober 1990 gelden de sociale verzekeringswetten van West-Duitsland voor geheel Duitsland. In het kader van de ziektekosten worden o.a. medische verzorging, medicijnen, ziekenhuiskosten, zwangerschapskosten en thuiszorg vergoed. De werkgever betaalt de sociale premies en verrekent deze met het inkomen van de werknemer. Op 1 januari 1992 is een verplichte pensioenverzekering in werking getreden voor het oosten van Duitsland. De kosten hiervan worden door werknemer en werkgever gedeeld. In Duitsland hebben agrariërs vier verplichte verzekeringen, welke hieronder staan beschreven.

Gezondheidszorg De Krankenkasse is de verzekering voor ziektekosten. Deze premie is afhankelijk van het inkomen. Deze basisverzekering vergoedt alles, zoals dokters-, tandarts- en ziekenhuiskosten. Voor medicijnen en speciale handelingen, bijvoorbeeld brilglazen of acupunctuur, geldt wel een eigen bijdrage of kan een aanvullende verzekering afgesloten worden.

Pensioen De AOW wordt opgebouwd in de loop van de jaren, dit geldt zowel voor de boer als de boerin. Deze bijdrage hangt af van het inkomen. Het pensioen geldt vanaf 67 jaar.

Bedrijfsverzekering Deze verzekering, Berufsgenossenschaft, is ook verplicht voor alle boerenbedrijven in Duitsland. Voor deze verzekering moet jaarlijks een bedrag, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, worden betaald. Het bedrijf kan 1 x per jaar helemaal gekeurd worden. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid en op milieumaatregelen. Wanneer er bepaalde zaken niet in orde zijn, moet dit binnen twee weken gerepareerd of hersteld worden: is dit dan nog niet gebeurd dan wordt er een boete opgelegd. Is het bedrijf goedgekeurd, dan is iedereen die op het bedrijf aanwezig is, zowel gezin als de visite, verzekerd voor alle ongevallen en/of schade.

Belastingen
De 'Einkommensteuer' geldt voor iedereen die in Duitsland woonachtig is. Gezinnen met kinderen kunnen een bedrag per kind van het totale belastbaar inkomen aftrekken (Kinderfreibedrag). Voor 2020 is dit bedrag € 7.812,- per kind. Gehuwden mogen in Duitsland de inkomens bij elkaar optellen, waarna ook het belastingvrije bedrag en de inkomensgrenzen verdubbelen.

Neerslag Het landschap van Duitsland loopt langzaam op van laagland in het noorden naar hooggebergte in het uiterste zuiden. Meer dan de helft van het land ligt 200 meter boven de zeespiegel en bestaat uit heuvels. Het Duitse klimaat wordt bepaald door gematigde westenwinden van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Extreme weersituaties of grote temperatuurschommelingen komen niet voor. Het gematigde klimaat van Duitsland is daarom gedefinieerd als een zeeklimaat. In het oosten neigt het klimaat meer naar een landklimaat, maar overheersen de zeeklimaateigenschappen. In het noorden zijn Sauerland, Rheinland Pfalz en de Harz natte gebieden met rond de 1400 millimeter regen. Het oosten van Duitsland is een stuk droger. In Berlijn valt jaarlijks 591 millimeter en in Magdeburg 513 millimeter. Elders in het land valt tussen de 600 en 800 millimeter regen.

Sneeuw Duitsland is een land waar regelmatig sneeuw ligt. In grote delen van het land ligt op meer dan dertig dagen per jaar een sneeuwdek. Vooral de hogere gedeeltes van de heuvels en bergen zijn sneeuwrijk. Het Schwarzwald, Bohemerwoud, Thüringer Wald en Sauerland hebben op meer dan 90 dagen per jaar sneeuwbedekking. In het Rijndal en het noordwesten van het land valt het mee met een sneeuwbedekking van 10 tot 30 dagen per jaar.

Klimaat
De temperatuur mag dan in Duitsland gemiddeld hetzelfde zijn als in Nederland, op de heuveltoppen is het een stuk koeler dan in de lagere gebieden. Gemiddeld is Keulen de warmste plaats van Duitsland. Deze stad heeft een gemiddelde temperatuur van 10,4 graden. Ook de omgeving van Stuttgart en Düsseldorf zijn iets warmere gebieden. De warmste plaats in juli is in het oosten te vinden. In Cottbus tegen de Poolse grens is het in de zomer gemiddeld 24 graden. Hier is de invloed van het zeeklimaat een stuk minder dan in het westen bij de Nederlandse grens. De winters in het oosten zijn ook strenger dan in het westen. De rivierdalen hebben doorgaans een milder winterklimaat.

Zonneschijn De zon schijnt in Duitsland jaarlijks gemiddeld rond de 1500 uur. Alleen de kuststreek bij Greifswald aan de Oostzee is zonniger. Hier schijnt de zon ruim 1800 uur. De Zugspitze lig regelmatig boven de wolken en is met 1846 uur de zonnigste plek van het land. Het minst schijnt de zon met 1364 uur in Düsseldorf.

Föhn Met een zuidelijke wind in het zuiden van het land kan de föhn ontstaan. Het is een warme en droge valwind die vooral in het voorjaar voorkomt. Door een föhnwind stijgt de temperatuur in enkele uren met meer dan tien graden. Deze verwarming ontstaat doordat lucht bij stijging afkoelt en bij daling wordt verwarmd. De wind gaat waaien tijdens een hogedrukgebied in de Po vlakte en een lagedrukgebied boven Frankrijk.

https://www.buienradar.nl/weer/duitsland/de/100000093

Landbouw

In Duitsland ligt veel vruchtbare grond. Door het goede klimaat is deze geschikt voor de landbouw. De agrarische sector levert ongeveer twee derde van het voedsel dat in Duitsland nodig is. De meeste verbouwde gewassen zijn aardappels, rogge, koolzaad, suikerbieten, tarwe, kool en druiven. De Duitse wijnen en bieren zijn geliefd. Ze worden naar landen over de hele wereld geëxporteerd. De grondprijs in het westen heeft het niveau van Nederland nog niet bereikt, waardoor er hier nog steeds de mogelijkheid bestaat om een schaalvergroting te realiseren. In het noordelijke deel van West-Duitsland is de grond nog voor een acceptabele prijs te verkrijgen. Als voorbeeld enkele richtlijnen in de noordelijke weidegebieden:

Grasland veen 8.000 – 10.000 €/ha,

Grasland klei 9.000 – 12.000 € /ha,

Grasland zand 10.000 - 15.000 € /ha,

Akkerland 10.000 – 17.000 € /ha,

Pachtland 225 – 400 € /ha. 

Het Emsland/ Osnabrucker land is te koop voor 12.000 – 20.000 € /ha en de pacht 300 – 500 € /ha. 

In Rheinland-Pfalz liggen de grondprijzen tussen de 6.000 - 10.000 €/ha en de pacht op 60 - 150 €/ha.

In het oosten liggen de prijzen in Mecklenburg Vorpommern op 6.000 – 21.000 €/ha.

In de Magdeburger Börde liggen de prijzen op 10.000 – 18.000 €/ha

Beieren €60.864

Noordrijn-Westfalen €48.085

Nedersaksen €33.497

Sleeswijk-Holstein €26.875

Baden-Württemberg €26.821

Mecklenburg-Voor-Pommeren €21.822

Saksen-Anhalt €17.903

Hessen €15.330

Rijnland-Palts €13.504

Saksen €11.742

Brandenburg €11.372

Thüringen €10.552

Saarland €9.676

Gemiddeld Duitsland €24.064 (2019)

Melkveehouderij De melkveehouderijbedrijven in het oosten van Duitsland zijn veel grootschaliger dan in Nederland. Het aantal kleine familiebedrijven is de laatste jaren sterk toegenomen. De krachtvoerkosten zijn evenals de melkprijs vergelijkbaar met Nederland. In het westen van Duitsland vinden we vooral familie bedrijven net als in Nederland, de opbouw is wel anders. De bedrijven hebben in verhouding meer grond, hierdoor is het mogelijk om extensiever te boeren, waardoor het makkelijker wordt om aan de eisen vanuit Brussel te voldoen. De melkproductie per koe is de laatste jaren ook toegenomen.

De krachtvoerkosten zijn in Duitsland iets hoger en de melkprijs is vergelijkbaar met Nederland. Voor import van stamboekvee uit Nederland is een veterinair certificaat nodig en de koeien dienen I.B.R.-vrij te zijn.

Milieueisen Duitsland kent nog geen strenge milieuwetgeving. Om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan voorwaarden zodat "bewust omgaan met het milieu" sterk wordt gestimuleerd. Met uitrijden is nog bovengronds toegestaan. Het is verboden om van één november tot één februari mest uit te rijden en in waterwingebieden van één oktober tot één februari.

Herinrichting van boerenfamilie bedrijven wordt alleen gesubsidieerd als mestopslag voor minimaal zes maanden aanwezig is (deze wordt eveneens gesubsidieerd) en de veebezetting niet groter is dan 2,0 GVE/ha. De norm van 2 GVE/ha geldt voor heel Duitsland.