Vleesvee/ zoogkoeien boerderij in Roemenië

128,0 ha. EUR 550.000,-   Te koop   Vleesvee / Zoogkoeien

Salaj, Ileanda, Roemenie


1b3f5a68-ae4c-4c2b-b026-ed5258e04a80.jpg

Te koop:

Landbouwbedrijf met gebouwen, grond, pachtcontracten, vee en techniek.

De boerderij heeft 100% Duitse eigenaren.

Locatie:

De boerderij ligt in de gemeente Ileanda in het district Salaj, Roemenië. Het land ligt in de directe omgeving van de boerderij.

Grond:

Het land is momenteel als volgt verdeeld:

 • 128 ha in totaal
 • 24 ha eigendom
 • 104 ha gepacht
 • Erf 2 ha
 • Bouw/akkerland 63 ha
 • Grasland 17,5 ha
 • Weiland 45,5 ha
 • Ca. € 100 pacht per jaar
 • Uitbreiding mogelijk zonder grote inspanning.

Gebouwen:

 • Alle gebouwen zijn nieuw gebouwd tussen 2019 en 2023
 • Woonhuis met eetkeuken, badkamer, gastentoilet en slaapkamer op de begane grond. En nog drie slaapkamers op de bovenverdieping.
 • Open stal met 540m² (60m x 9m)
 • Ronde loods 1 met betonnen vloer van 180m² (20m x 9m)
 • Ronde loods 2 met betonnen vloer van 180m² (20m x 9m)
 • Metalen magazijnloods, 300m² (25m x 12m)
 • Sleufsilo silo 1, 120m² (20m x 6m)
 • Sleufsilo silo 2, 120m² (20m x 6m)
 • Klein tankstation
 • Betonnen wasplaats
 • Het grootste deel van het erf is verhard ( asfalt)
 • Bron van 150 meter diep
 • Drie opslagcontainers van elk 6m x 2,5m
 • Kantoorcontainer van 6m x 2,5m

Veebestand (huidig):

 • 36 zoogkoeien (Angus, Fleckvieh en kruisingen)
 • 2 fokstieren (beide Angus met stamboom)
 • 11 vaarzen
 • 26 kalveren

Machinepark:

De totale prijs omvat ook alle landbouwmachines. Alle landbouwactiviteiten worden momenteel uitgevoerd met deze machines. Een gedetailleerde machinelijst is beschikbaar op aanvraag.

Voordelen van deze boerderij:

 • De boerderij is opgestart zonder Europese subsidies. Het is daarom mogelijk om tegen zeer gunstige voorwaarden subsidies aan te vragen voor uitbreidingen van gebouwen en machines.
 • Geen binnen- of buitenlandse concurrentie ter plaatse.
 • Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden. Je kunt gemakkelijk extra land huren of kopen.
 • Een werknemer die uitsluitend voor de dieren en het veldwerk zorgt en een kantoormedewerker kunnen worden overgenomen.
 • Afstand tot luchthaven Cluj 89 km.
 • Afstand tot Baia Mare 58 km.
 • Winkelmogelijkheden, benzinestation, banken en nog veel meer binnen 4 km.
 • Rustig gelegen
 • Prachtige schilderachtige omgeving.

 • id
  2552
 • Prijs
  EUR 550.000,- EUR > EUR
 • Grootte
  128,0 ha.
 • Type
  Vleesvee / Zoogkoeien
 • Land
  Roemenie
 • Gebied
  Ileanda
 • Plaats
  Salaj
 • Toon op kaart

Interfarms

Over Roemenie

Roemenië ligt in het zuidoosten van Centraal-Europa en grenst in het noorden en noordoosten aan Oekraïne en Moldavië, in het zuiden aan Bulgarije, in het zuidwesten aan Servië en in het westen aan Hongarije. Tweederde van de 3.182 km lange grenslijn bestaat uit water: de Donau als natuurlijke begrenzing met Bulgarije, de Prut met Moldavië, de Tisza met Oekraïne en de Zwarte Zee in het oosten. Iets minder dan eenderde van het land is gebergte (de Karpaten en Transsylvanische Alpen), bijna zo'n zelfde oppervlakte is heuvelachtig en de rest is vlak. Roemenië kent verschillende soorten bodems. In de gebergten overheersen podzolbodems, op de hoogvlakten veenbodems en in de verschillende laagten van Transsylvanië bruine bosbodems. In de vlakten ontwikkelden zich de voor Oost-Europa kenmerkende kastanjebruine bodems en zwarte aarde. In 2007 bedroeg het geboortecijfer 10,3 per 1.000 inwoners. Volgens officiële schattingen telde het land op 1 januari 2010 ruim 21 miljoen inwoners. De gemiddelde levensverwachting bedroeg in 2009 73 jaar. Vergeleken met West-Europa is de bevolking van Roemenië relatief jong. Voor 2008 ligt de gemiddelde leeftijd op ongeveer 37,6 jaar.De Roemeense bevolking bestaat voor bijna 90 procent uit etnisch-Roemenen. Als gevolg van de geografische herindeling na de Tweede Wereldoorlog bestaat 6,6 procent van de bevolking uit Hongaren, terwijl naar de omvang van de andere dertien bevolkingsminderheden, inclusief de zigeuners en de Duitsers, alleen maar kan worden gegist. Meer dan de helft van de Roemenen leeft in de steden. De belangrijkste steden zijn Boekarest, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj, Galati en Brasov.

De lage loonkosten in Roemenië hebben de laatste jaren een grote aantrekkingskracht gehad op buitenlandse ondernemers. Het gemiddelde nettomaandloon bedroeg in oktober 2008 1.327 lei (365 euro). Het gemiddelde brutomaandloon lag in dezelfde maand op 1.795 lei (495 euro). De regionale verschillen in loonkosten zijn relatief klein en nemen af. Alleen in de regio rond Boekarest liggen de lonen ver boven het gemiddelde. In het noordwestelijke gedeelte van het land zijn de lonen het laagst. Personeel dat over commerciële vaardigheden beschikt, is schaars. Vandaar dat een verkoopmanager al gauw 2.500 euro kan verdienen. Een vertegenwoordiger ontvangt gemiddeld 500 euro. Verwacht wordt dat de reële lonen de komende jaren zullen blijven stijgen, zij het minder snel dan in de afgelopen jaren. Naar verwachting zal het nog tientallen jaren duren voordat de lonen op het niveau van West-Europa zullen liggen. In 2018 zal het gemiddelde brutomaandloon voor het eerst boven de 1.000 eurogrens uitkomen.

Het onderwijssysteem was onder het communistische regime goed ontwikkeld, maar heeft in de jaren negentig aan kwaliteit moeten inleveren. De Roemeense overheid besteedt ongeveer 5 procent van het bruto nationaal product aan onderwijs. Dit is naar Europese maatstaven erg weinig. Roemeense werknemers zijn goed opgeleid, zeker gezien hun lage lonen. De kennis is echter vaak nauw verbonden aan een specifieke functie, waardoor het moeilijk is om van baan te veranderen. Het feit dat het vinden van nieuwe woonruimte vaak onmogelijk is, draagt evenmin bij aan de bereidheid van de Roemeen om van baan te wisselen. Ongeveer 7 procent van de Roemenen heeft een universitaire opleiding genoten. 21 procent heeft alleen een middelbareschoolopleiding afgerond, 11 procent kwam niet verder dan de basisschool en 1,3 procent heeft geen enkele school afgemaakt. Het niveau van de scholen op het platteland staat in schril contrast met dat van de scholen in de steden. In de dorpen is absentie en uitval een groot probleem. Bovendien zijn er veel ongekwalificeerde leerkrachten.

Roemenië heeft een gematigd landklimaat met zeer warme zomers, koude winters, een kort voorjaar en een langere, meestal milde herfst. Duidelijke regionale verschillen kenmerken echter het kustgebied, de laagvlaktes en de bergen. In het zuiden en aan de Zwarte-Zeekust is de jaarlijkse gemiddelde temperatuur 11°C, in de bergen maar 2°C. In de zomermaanden juli en augustus kan het in de laagvlakten erg heet worden; dagtemperaturen van boven de 35°C zijn dan geen uitzondering. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Donauvlakte waar ook de hoofdstad Boekarest ligt. Aan de kust en in de bergen is het in de zomer veel aangenamer met gemiddelde dagtemperaturen van 22°C. Het aantal zonnige dagen is aan de Zwarte-Zeekust ongeveer evenveel als aan de Franse Middellandse-Zeekust. De neerslag kan in de Karpaten oplopen tot circa 1.400 mm per jaar, voor Boekarest bedraagt deze 580 mm per jaar. De minste regen valt aan de Zwarte-Zeekust. De natste maand is over het algemeen juni. In het noorden waait overwegend oostenwind, in het zuiden westenwind.

De landbouw heeft een prominente plaats in de economie en is goed voor 11,4% van het GDP (EU-15 = 2%) en 40% van de werkgelegenheid (EU-15 = 4,3%). Na de val van het communistische regime heeft er een herstructurering van de landbouw plaatsgevonden en thans is meer dan 82% van de landbouwgrond in private handen. De teruggave van de landbouwgronden aan de bevolking heeft geleid tot een kleinschalige landbouw structuur waarbij 87% van de landbouwbedrijven kleiner is dan 4 ha. Deze versnippering is terug te vinden in de gemiddelde bedrijfsgrootte van de melkveehouderijbedrijven i.e. 1,5 melkkoe/bedrijf. Slechts 1.350 bedrijven hebben meer dan 20 melkkoeien waarvan 378 bedrijven met meer dan 51 melkkoeien. Deze fragmentatie is natuurlijk een sterk bepalende factor in de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw c.q. melkveehouderij sector en daaraan gekoppelde commerciële mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven (leveranciers van goederen en diensten, Agro industrie en primaire sector). De aankoop en lease prijzen voor landbouw gronden zijn laag evenals kosten voor arbeid; er is een enorm gebrek aan 1e kwaliteit landbouwproducten doordat de consumenten in de grote steden minder toegang/behoefte hebben aan “eigen huis en tuin producten”; veel subsidies zijn beschikbaar voor investeringen in de landbouw. Verder wordt er hard gewerkt om de regel- en wetgeving evenals de naleving hierop te harmoniseren met de geldende EG-wetgeving. Veel internationale (zuivel) bedrijven hebben vestigingen in Roemenie zoals Royal Friesland Foods (4 fabrieken), Campina (coproductie), Danone, Hochland en hebben alle Europesche banken (ING, ABN-AMRO, Raffeisen, Volksbank etc) een groot marktaandeel. De opzet van een bedrijf (SRL) is redelijk eenvoudig en op deze wijze kan men eigendomrechten van grond verkrijgen. Bovendien ondersteunt de EU de ontwikkeling van de landbouw sector middels het verstrekken van structuur fondsen welke subsidies verstrekken op investeringen. Door de kleinschaligheid van landeigendom is het verkrijgen van een aaneengesloten perceel een moeizame en tijdrovende activiteit en lijkt met meer op het uitvoeren van een ruilverkaveling project. Gelukkig beschikt Roemenie over een betrouwbaar kadaster zodat zekerheid op eigendomschap verkregen worden kan.