Webinar Canada - melkvee terugkijken?

Op 16 december organiseerden Interfarms en Real Estate Centre een webinar over de melkveemogelijkheden van Canada, voor de provincies Alberta en Saskatchewan. Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan!
Nieuwsbericht (17).png

Op 16 december 2021 organiseerden Interfarms en Real Estate Centre een webinar over de melkveemogelijkheden van Canada, voor de provincies Alberta en Saskatchewan.

Tijdens het webinar belichtten wij verschillende aspecten die u als melkveehouder zou willen weten. Bedrijfsgroottes, melkprijzen, grondprijzen, financiële en fiscale zaken. Ook vertelden 2 geëmigreerde melkveehouders - Henk van den Brink (SK) en Hendrik & Fria van Dijk (AB - over hun ervaringen als agrarisch ondernemer in Canada. Onze visumspecialist van Visa4you belichtte in het kort de visummogelijkheden voor Canada.

Webinar terugkijken?

U kunt het webinar terugkijken. Vult u dit formulier in en wij sturen u vervolgens de videolink toe.

Henk van den Brink geëmigreerd in 2005

Henk van den Brink is met zijn ouders en broers en zussen in 2005 geëmigreerd naar Saskatoon, Saskatchewan. Ze zijn toen begonnen met ruim 100 melkkoeien en circa 32 hectare. Sindsdien is het melkveebedrijf doorontwikkeld en zit

Melkveebedrijf Familie van den Brink

Henk in maatschap met zijn ouders. Henk melkt nu 240 koeien en er wordt 400 hectare land bewerkt. Grootste stap was de switch naar de nieuwe stal in 2019, met 4 robots en veel automatisering.

Familie van Dijk, Westlock Alberta

De familie van Dijk is al sinds 1994 in Canada gevestigd. In 1996 zijn ze begonnen op een (gepacht) melkveebedrijf. In 2000 verhuisden ze naar een grotere pachtboerderij en werd er uitgebreid naar 70 melkkoeien. In 2003 kocht familie van Dijk hun eigen melkveebedrijf in Westlock, met 320 hectare en de 70 melkkoeien van hun vorige bedrijf. Met de tijd is er uitgebreid qua vee en gebouwen. In 2008 hebben ze de koeienstal uitgebreid en zijn er in 2013 4 robots geïnstalleerd. In

bedrijf familie van Dijk Alberta

2019 is er een nieuwe ligboxenstal gekomen en zijn ze gestart met 6 robots: waarvan 4 in de nieuwe stal en 2 in een oudere stal. In 2021 is er een nieuwe jongveestal gebouwd.

Webinar agenda

Interfarms organiseert webinars voor meerdere landen, waaronder Australië, Duitsland, Denemarken enz. Klik hier voor onze complete webinar-agenda 2021 / 2022.

News