Uruguay biedt goede mogelijkheden voor investeringen in landbouwgrond

Het rendement van een investering in landbouwgrond in Uruguay is nog steeds erg aantrekkelijk. Dit komt vooral door de gestegen graanprijzen, van zowel soja en koolzaad als ook de wintergewassen tarwe en gerst.
Stock - Uruguay - platteland

Prijzen landbouwgrond

Het rendement van een investering in landbouwgrond in Uruguay is nog steeds erg aantrekkelijk. Dit komt vooral door de gestegen graanprijzen, van zowel soja en koolzaad als ook de wintergewassen tarwe en gerst. De aankoop van akkergrond en directe verpachting leidt tot een netto rendement van 4.3%. Bij een investering in bosbouw is dit iets lager, maar op de lange termijn erg stabiel. Een pachtcontract voor 10 jaar is in de bosbouw gebruikelijk. Dit is vanwege de groeicyclus van 10 jaar voor eucalyptusbomen en de internationaal stabiele prijzen voor pulp voor papier en karton. Een investering in veehouderij heeft een lager rendement. Bij aankoop en pacht ongeveer 2.5%, maar het biedt de mogelijkheid relatief grote landerijen te kopen voor een lage hectareprijs. Belangrijk is dat de vleesproductie in Uruguay duurzaam is. Er worden geen bossen gekapt, maar in tegendeel juist bossen aangelegd en beschermd.

De actuele prijzen voor landbouwgrond zijn als volgt:

  • Akkergrond 8.000 – 10.000 USD per hectare, afhankelijk van afstand tot graanhaven en % benutting van het kavel.
  • Bosbouw 3.000 USD per hectare zonder houtopstand en 4.500 USD per hectare met houtopstand. Dit is 500 USD per hectare meer wanneer de fabriek op minder dan 100 km is gelegen.
  • Veehouderij, tussen 2.500 en 3.500 USD per hectare afhankelijk van de bodemkwaliteit.

De belangrijkste exportbestemming voor al deze landbouwproducten is China, maar uiteraard is ook de VS nog steeds van belang. De export van rundvlees naar de EU neemt ook nog steeds ieder jaar gestaag toe al is dat met grote importheffingen.

Voor buitenlandse investeerders zijn er geen beperkingen in juridische of financiële zin in Uruguay. Eigendomstitels en pachtcontracten worden volledig gerespecteerd. Alle landbouwkavels zijn geregistreerd en geclassificeerd in het online systeem CONEAT.

Verblijfsvergunning bij investeringen:

De Uruguayaanse regering heeft de regelgeving met betrekking tot residentie aangepast in 2020. Buitenlanders die 380.000 USD investeren en minimaal 60 dagen per jaar in Uruguay verblijven, krijgen een verblijfsvergunning. Bij een investering van 1.7 M USD is het niet vereist om een bepaald aantal dagen in Uruguay te verblijven, dan wordt de verblijfsvergunning sowieso ook verstrekt. Overigens geldt voor mensen die zich permanent willen vestigen, dat er geen vereiste is om te investeren. Ook gelden er geen vereisten met betrekking tot taal, Spaans is in de praktijk wel erg belangrijk. De verblijfsvergunning in Uruguay leidt in alle gevallen tot belangrijke fiscale voordelen (namelijk 10 jaar geen inkomstenbelasting).

Wilt u meer weten over de investeringsmogelijkheden in Uruguay, neemt u dan contact met ons op.

Op onze website treft u een greep uithet actuele aanbod in Uruguay.