Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten naar 20%

koeien in de stal

De verwachting is dat melkveehouders op korte termijn willen (ver)kopen voordat de afroming wordt verdubbeld naar 20%. De fosfaatrechtenmarkt was tot dusver rustig en daarmee ook een stabiele prijs van rond de € 160 per recht. De (dag)prijs loopt nu op naar de € 170 per recht. Het gaat daarbij meest om kleine partijen tussen 100 en 300 kg.

Niet met terugwerkende kracht

Het is nog niet duidelijk wanneer de verhoogde afroming in gaat. Boerenbusiness schreef op maandag 27 mei, dat een woordvoerder van Schouten meldt dat het streven is om de wetswijziging zo snel mogelijk in werking te laten treden. De woordvoerder zegt ook dat de aanpassing niet met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd, maar pas van kracht gaat wanneer de wet officieel is gepubliceerd.

Reden voor verhoging afromingpercentage

Minister Schouten verhoogt het afromingspercentage van fosfaatrechten tijdelijk naar 20 procent. Reden is dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten boven het sectorplafond is uitgekomen en de rechten die vrij zijn gekomen na afroming, ontoereikend zijn om het tekort te compenseren. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Haar streven is om dit wetsvoorstel - dat nodig is voor deze aanpassing - zo snel mogelijk in werking te laten treden.

‘Indien blijkt dat het afromingpercentage van 20 procent onvoldoende zoden aan de dijk zet zal ik overwegen het afromingpercentage in het najaar van 2019 verder te verhogen’, zo schrijft zij. Wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gebracht (84,9 miljoen) wordt de fosfaatbank gevuld met de rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd. ‘Dan zal ook het afromingpercentage weer worden teruggebracht naar het huidige percentage van 10 procent. Dit zal in ieder geval niet eerder zijn dan in 2020.’

De landbouwminister geeft aan dat de fosfaatrechten die in 2018 zijn afgeroomd worden geschrapt. Het gaat hierbij om een totaal van 420.000 kg. Ook de rechten die in 2019 worden afgeroomd zullen niet terugkomen op de markt. Het is nog onduidelijk hoeveel rechten dit zullen zijn.

Raad van State verzoek om sterkere onderbouwing

De Raad van State heeft de minister verzocht om een duidelijker motivatie van het plan voor verhoging van het afromingpercentage in plaats van een verhoging van de generieke korting door te voeren. Lees hierover meer op de website Boerderij.nl

News