Onze webinar van Zweden terugkijken?

Zweden biedt letterlijk en figuurlijk veel ruimte om te ondernemen. Kansen in de landbouw zijn er zeker. Wilt u meer weten over de agrarische mogelijkheden van Zweden? Vraagt u dan de video van onze webinar op.
Zweden platteland

Op 9 december 2021 organiseerde Interfarms een webinar over de agrarische kenmerken en mogelijkheden van Zweden. Onze begeleider, Claudia Gloudemans, gaf een presentatie waarbij ze met name inzoomt op de grondprijzen, agrarische bedrijvigheid en specifiek de melkveehouderijmogelijkheden. Melkveehouder Arjen van Houten vertelde over zijn ervaringen als melkveehouder in Zweden. In 2010 is hij naar Zweden verhuisd; na eerst 4 jaren gewerkt te hebben en het land te leren kennen, kocht hij in 2014 een melkveebedrijf in Zuid Zweden. Het bedrijf is met de jaren flink gegroeid, hij melkt nu 450 koeien.

Webinar terugkijken?

Dat kan! Vult u dit formulier in en wij sturen u de videolink per e-mail toe.

Zweden biedt kansen voor landbouwers

Zweden biedt letterlijk en figuurlijk veel ruimte om te ondernemen. De Zweedse overheid is meer stimulerend dan remmend, met als doel de eigen voedselproductie te behouden. De regelgeving is er minder streng dan in Nederland, wel is er veel aandacht voor dierenwelzijn. Zweden is lang niet voor alle producten zelfvoorzienend; ze zijn dan ook afhankelijk van import vooral van dierlijke producten. Om de zelfvoorzieningsgraad van onder andere melk omhoog te krijgen, promoot de overheid de landbouw. Daarnaast vindt de Zweedse bevolking het belangrijk om producten uit eigen land te consumeren. Zij zijn dan ook bereid om hier meer voor te betalen.

De gemiddelde leeftijd van Zweedse melkveehouders is 55 jaar. Daarnaast zijn er weinig opvolgers. We verwachten dan ook dat de komende tijd het aantal stoppende melkveehouders groeit. Voor de melkveehouderij biedt dit (groei)mogelijkheden. De grondprijzen in Zweden zijn relatief laag. Wanneer men over 25% eigen kapitaal beschikt dan kan een bedrijf worden aangekocht.

Webinars over andere landen

Wij organiseren webinars voor meerdere landen, waaronder Australië, Duitsland, Denemarken, Canada enz. Klik hier voor onze complete webinar-agenda 2021 / 2022.

News