Denemarken biedt goede en toekomstbestendige bedrijven.

Voor Nederlandse melkveehouders en akkerbouwers biedt Denemarken goede mogelijkheden. Denkt u na over emigratie naar Denemarken? Belt u ons dan voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Denemarken emigratie boerderij

De voordelen op een rij: Goede financieringsmogelijkheden met lage rentetarieven, gunstige grondprijzen, een goed sociaal stelsel, voldoende aanbod van goede landbouwbedrijven en waardering voor de boer. Denemarken is nog steeds een gewild emigratieland voor agrarisch ondernemers. 

Toekomstbestendige melkveebedrijven

De Deense melkveehouderij staat wereldwijd zeer goed aangeschreven vanwege de kostenefficiency. De melkveehouderij heeft zware jaren gekend met een lage melkprijs, hoge financiering en een sterke grondprijsdaling, daardoor heeft de melkveetak een sterke consolidatie doorgemaakt. Met als resultaat toekomstbestendige bedrijven die jaarlijks de productie opvoeren. De Deense melkveehouder met een groot en strak georganiseerd bedrijf heeft zijn kosten verdund door schaalvergroting, strenge protocollen en een strak voermanagement en een hoog dierenwelzijn. Met deze bedrijfsvoering lukt het Deense melkveehouders om melk te produceren voor een lagere kostprijs dan het huidige Europese gemiddelde. Op onze website vindt u een greep uit het actuele aanbod van melkveebedrijven in Denemarken. Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek over uw emigratiemogelijkheden, neemt u dan contact met ons op via 0528 - 39 11 11 of info@interfarms.com.

Onze Boerderij met Yvon Jaspers en Jan & Rianne van BZV in Denemarken

Ervaringsverhaal: Sjaak en Jacqueline Bosma sinds 2016 Deense melkveehouder

In de uitzending van Onze Boerderij in Europa (11 maart 2021) is Yvon Jaspers samen met BZV-deelnemers Jan & Rianne op verkenning in Denemarken. Ze zochten ook Sjaak en Jacqueline Bosma op. In april 2016 zijn zij naar Denemarken/ Noord Jutland geëmigreerd. Ze hebben hier een bedrijf met 220 melkkoeien plus bijbehorend jongvee en 134 hectare. Destijds kozen zij voor Denemarken omdat er mogelijkheden zijn voor starters. Daarnaast is het op rijafstand van Nederland en de landen lijken op elkaar. Lees hier hun emigratieverhaal.

Meer akkerbouwers naar Denemarken

De belangstelling voor Denemarken onder akkerbouwers neemt toe. Akkerbouw is een belangrijk onderdeel in Denemarken. Granen en maïs zijn de voornaamste gewassen. De opbrengsten zijn ongeveer 80% van die in Nederland, in Denemarken wordt over het algemeen extensiever geboerd dan in Nederland. Voor akkerbouwers zijn er goede mogelijkheden in de zetmeelteelt en in pootgoed vanwege een lage ziektedruk. Graszaadteelt geeft hoge saldo’s en dat geldt ook voor andere zaadgewassen zoals spinazie en klaver. 

Aardappelteelt: zetmeel biedt groeimogelijkheden

Het aardappelareaal, totaal ca. 49.000 ha, is als volgt verdeeld: ca. 29.000 ha zetmeel, ca. 13.000 ha consumptie en ca. 7.000 ha pootgoed. De consumptieaardappelmarkt verschilt ten opzichte van Nederland. Fritesaardappelen zijn er niet aanwezig, er is een beperkte teelt van chips-aardappelen en de vers-markt is moeilijk tussen te komen. De prijs van consumptieaardappelen varieert sterk en de afzet is lastig. De huidige consumptieprijs ligt op 135 kr/hkg (omgerekend ca. € 18 hkg).


De zetmeelbedrijven zitten verspreid over Denemarken. Er zijn 3 zetmeelfabrieken op Jutland. Nieuwe aardappeltelers kunnen rechten kopen en eventueel extra rechten huren. De prijs voor zetmeelrechten loopt uiteen van 85 tot 130 kr/hkg (ca. € 11 - € 17,50 hkg). De opbrengstprijs van zetmeelaardappelen is momenteel, afhankelijk van de fabriek, 60 – 72 kr / hkg (€ 8 - € 9,65 hkg). Pootgoedtelers verbouwen voornamelijk vroege rassen voor de export of aan de aardappelmeelfabriek. Huidige prijs 185 kr/hkg (ca. € 24,50 hkg). (Prijzen d.d. oktober 2020).

Grondprijzen

De huidige hectareprijs ligt tussen DKK 120.000 en 200.000, omgerekend ca. € 16.000 en € 27.000. De financieringsmaatschappijen DLR, Nykrediet en RD financieren tot ca. 60% van de koopsom. De rest is eigen vermogen, banklening en vækstkaution (groeifonds). Het financieringssysteem geeft mogelijkheden om voor 30 jaar vast tegen 1% rente + opslag ca. 1,5% te financieren.  Bijna alle Deense landbouwbedrijven hebben pachtland. De pachtcontracten geven geen zekerheid dat de contracten verlengd kunnen worden. Pachtprijzen liggen op ca 2.000 kr (ca. € 270,-) per ha bovenop de EU subsidie. 

Er is ruim voldoende aanbod van gunstig geprijsde melkveebedrijven. Ook in de akkerbouw is er geschikt aanbod. De prijzen liggen hier over het algemeen hoger en vergt daardoor meer eigen vermogen. Met € 500.000 of meer eigen vermogen zijn er zeer goede aankoopmogelijkheden.

Onze aankoopbegeleider Danitsja Rientjes

Danitsja Rientjes is namens Interfarms Denmark ApS de aankoopbegeleider voor Denemarken. Danitsja woont sinds 2017 in Denemarken, waar ze samen met haar partner een melkveebedrijf heeft met 450 Jersey koeien en 240 hectare land. Danitsja beschikt over veel kennis van de agrarische (onroerend goed) markt, niet alleen van Denemarken maar ook van Duitsland en Nederland. Vanwege haar bedrijfseconomische achtergrond, haar eerdere werkervaring als emigratiebegeleider en hun eigen ervaring als agrarisch ondernemer én emigrant, kan Danitsja u goed ondersteunen in het gehele traject van aankoopbegeleiding in Denemarken. Voor alle backoffice zaken werkt Danitsja nauw samen met Martine de Hoon. Martine is werkzaam bij Sagro als bedrijfseconomisch adviseur. Martine heeft ook een melkveehouderij achtergrond, kent de Deense agrarische markt en spreekt, net als Danitsja, Nederlands en uiteraard Deens.

Wilt u uw mogelijkheden voor Denemarken onderzoeken?

Belt u ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Uiteraard houden wij rekening met de RIVM richtlijnen. De reismogelijkheden voor Nederlanders naar Denemarken zijn verruimd. Dat maakt een goede oriëntatie en bedrijfsbezoeken weer mogelijk. Sowieso kunnen wij in Nederland al veel voor u in kaart  brengen, zodat u goed voorbereid aan uw zoektocht kunt beginnen.

Interfarms: 0528 - 39 11 11

info@interfarms.com

Bekijk het actuele aanbod in Denemarken

News