Bedrijf in Canada met 639 hectare voor € 3,4 miljoen

Vakblad de Boerderij publiceerde een uitgebreid artikel over een te koop staand vleesveebedrijf in Alberta. Naast de mogelijkheden op dit bedrijf, worden ook de agrarische ontwikkelingen van Alberta belicht.
Alder Flats 1724

In de Canadese vleesveestaat Alberta staat een vleesveebedrijf voor 300 koeien te koop. Bedrijfsgebouwen zijn ook in zo’n kouder klimaat niet nodig.

Vakblad de Boerderij berichtte in juli 2020 over dit vleesveebedrijf voor 300 koeien met kalveren dat centraal gelegen is in de Canadese provincie Alberta. Het bedrijf staat te koop zonder echte bedrijfsgebouwen. Dat is ook niet nodig. In vleesvee- en akkerbouwstaat Alberta staan vleeskoeien het hele jaar door buiten. Omdat het een landklimaat is zijn de winters koud, maar vanwege de droge kou is dit te doen. Op deze locatie bevinden zich bovendien meerdere houten schuren waar koeien kunnen afkalven of eventueel opgevangen kunnen worden voor de ergste kou. Daarnaast zijn er meerdere waterputten in het land.

De vraagprijs voor dit bedrijf is omgerekend € 3,4 miljoen. Daarvoor krijgt een koper 447 hectare eigendomsgrond, 192 hectare grond in pacht en gebouwen (woonhuis, garage, werkplaats, kalverstal, voederplekken). Een koper moet ongeveer 30% van de vraagprijs kunnen voorfinancieren. Volgens de makelaar is 50% van de koopsom echter verstandiger, zodat er ruimte is om uit te breiden.

Basisvoorzieningen dichtbij

Het bedrijf ligt op 10 minuten afstand van het dorpje Alder Flats. De meeste basisvoorzieningen zijn een half uur rijden. De dichtstbijzijnde grote stad is Edmonton (1,5 uur rijden, 900.000 inwoners). De regio is zeer geschikt voor vleesvee door de mix van akkerbouw en grasland. Ook zijn er veel bomen voor beschutting tegen de wind en valt er voldoende regen. Qua natuur en milieu zijn er wel strenge regels voor melkvee of varkens, maar niet echt voor vleeskoeien. Dat heeft met de ruime hoeveelheid hectares per koe te maken.

Alder Flats 1724-3
Het woonhuis is een gerenoveerde bungalow uit de jaren 70 met aanbouw. Er zijn onder meer drie slaapkamers en twee badkamers.

Veemarkten in de buurt

Qua afzet zijn er in Alberta meerdere mogelijkheden. De grootste veemarkt bevindt zich in het naburige Ponoka, maar er zijn er meerdere. Zoals in Rimbey dat op 45 minuten afstand ligt. Daarnaast zijn er verschillende online veilingen waar vee verkocht wordt. Boeren hebben een keuze voor de afzetmarkt die ze willen gebruiken. In Alberta is de infrastructuur voor vleesveehouders goed geregeld, maar loonwerk is niet altijd gemakkelijk. Dat heeft met de grotere afstanden te maken.

Het erf – met gebouwen én omheinde voederplekken – is 4 hectare groot. Het woonhuis is een gerenoveerde bungalow uit de jaren ’70 met drie slaapkamers, twee badkamers en een nieuwe aanbouw. Er is ook een verwarmde garage voor drie auto’s en een bovenverdieping met woonruimte. Andere gebouwen zijn een kalver-/paardenstal, een geïsoleerde werkplaats en een opslagschuur.

Alder Flats 1724-4
Een van de omheinde voederplekken direct naast het erf. Hier is ook de schuur te zien waar koeien kunnen afkalven of waar ze bij flinke kou opgevangen kunnen worden.

Niet al het land te bewerken

Bij het bedrijf hoort 639 hectare grond. Die hectares zijn niet allemaal te bewerken. Op dit moment gebeurt dit met 263 hectare. Volgens de loonwerker is 380 hectare echter het maximum als je meer bomen in de percelen zou kappen. Overigens is het land niet vrij van stenen in de grond, maar dit geldt in mindere mate voor het gecultiveerde land. In de huidige bedrijfsvoering kun je – als je al het voer van eigen land wilt halen – ongeveer 300 vleeskoeien met kalveren houden. De verkoper stelt dat 375 tot 400 dieren ook mogelijk zijn, maar dit hangt van weersomstandigheden en de wijze van roteren af. Overigens is het ook een optie om op dit bedrijf bizons te houden. Alle landafrasteringen zijn hiervoor geschikt.

De 639 hectare land is onderverdeeld in tien even grote blokken. Vier van deze blokken liggen aan dezelfde kant van de weg als de boerderij. De overige zes blokken liggen aan de andere kant. Alle grond bestaat uit zware klei met een goede toplaag en er zijn beperkingen voor wat je er kunt verbouwen. Naast grasland zijn de meest geschikte gewassen luzerne, haver, gerst, tarwe, erwten en rogge. Grond pachten (Crown lease) is in Alberta relatief goedkoop. Wie grond van de regering wil pachten, moet het wel eerst ‘aankopen’. Voor een blok van 64 hectare is dit € 48.000 tot € 95.000 (afhankelijk van de productiviteit van het land). Vervolgens betaal je voor hetzelfde blok een huurprijs van omgerekend € 70 per jaar.

Alder Flats 1724-1
Bij het bedrijf hoort in totaal 639 hectare grond. Wie al het voer van eigen land wil halen, kan ongeveer 300 vleeskoeien met kalveren houden. Die koeien lopen in Alberta overigens het hele jaar door buiten.

Kenmerken op een rij

Voordelen

  • Geen bedrijfsgebouwen nodig
  • Alberta is echte vleesveestaat
  • Veel veemarkten in de buurt
  • Grond pachten is goedkoop
  • 447 hectare eigendomsgrond


Nadelen

  • 30 tot 50% vraagprijs zelf financieren
  • Niet alle grond te bewerken
  • Stenen in de grond
  • Koude winters
  • Loonwerk niet altijd makkelijk
Alder Flats 1724-5
Andere gebouwen op het erf zijn een kalver-/paardenstal en een opslagschuur. Ook is er een geïsoleerde werkplaats.

40% vleesvee in Alberta

De olie-industrie is dé economische pijler van Alberta, maar landbouw is eveneens zeer belangrijk.

De westelijke staat is met 40.600 boerenbedrijven na Ontario de tweede agrarische staat van Canada. Akkerbouw en vleesvee voeren de boventoon. Iets meer dan de helft van alle bedrijven betreft akkerbouw met vooral koolzaad en granen in het bouwplan. Dan zijn er nog eens 12.300 vleesveebedrijven. Daarmee staat ruim 40% van het Canadese vleesvee in Alberta. Qua rundvleesproductie is het aandeel van Alberta nog indrukwekkender: bijna 60%. Qua veestapel is duidelijk te zien waar het zwaartepunt ligt. In Alberta worden 3,34 miljoen stuks vleesvee gehouden. Ter vergelijking: er zijn ‘slechts’ 1,5 miljoen varkens en 80.000 melkkoeien. Overigens neemt het aantal bedrijven met vleesvee de laatste jaren wel af. Dit blijkt uit cijfers van Canada Statistics, het Canadese CBS.

Koude winters, grond pachten van overheid

In Alberta is het klimaat een belangrijke factor. De zomers zijn iets warmer dan in Nederland, maar de (droge) winters zijn koud. Temperaturen van -30 zijn niet ongewoon en er kan 4 tot 5 maanden sneeuw liggen. Zeker in vergelijking met Nederland zijn de afstanden in Alberta groot. Dat betekent dat de meeste bedrijven een eigen machinepark hebben. Alleen voor speciale klussen wordt de loonwerker ingeschakeld. Voor dit specifieke bedrijf is dat echter minder van belang. De infrastructuur voor leveranciers en afnemers is daarentegen goed.

Dan de grond. In Alberta draait de landbouw op akkerbouw en vleesvee. Het vee wordt daarbij vaker gehouden op de relatief ‘mindere’ grond; grasland met meer stenen. Deze grond is erg goedkoop en pachten kan vrij eenvoudig. Er is ook voldoende pachtgrond beschikbaar. Dit is altijd Crown Lease wat betekent dat de grond in eigendom is van de Canadese regering. In totaal gaat dit in Alberta om 2,1 miljoen hectare (5.700 pachtcontracten). Die gelden in principe voor 99 jaar, maar moeten afhankelijk van de regio om de zoveel jaar opnieuw verlengd worden.

News