Australie

Karel Niestijl

Investeerders perspectief

In november 2002 ben ik met Interfarms op studiereis geweest naar Australië. Een hele gezellige en bovenal leerzame reis onder goede begeleiding. We hebben veel gebieden en boerderijen bekeken van Queensland tot Tasmanië. Ik had in Nederland een klein akkerbouwbedrijf in de buurt van Harkstede en had daarnaast een baan. Het bedrijf moest wijken voor “Meerstad”. Dit gaf mij voldoende perspectief om na te denken over een nieuwe toekomst. Australië trok mij enorm aan om de ruimte, het ondernemers perspectief en uiteraard ook het makkelijke en gezellige leefklimaat (no worries!)

Tijdens deze studiereis heb ik veel enthousiasme gekregen voor irrigatie bedrijven in zuid New South Wales. Dit liet mij niet meer los. In verschillende gesprekken met Ewoud de Leeuw en Frits Bennink van Interfarms hebben we een strategie uitgestippeld hoe een en ander in het juiste vat te gieten. Het kapitaal moest worden geherinvesteerd in Nederland, anders werd het fors afrekenen. Ik heb dus gekozen voor een pluimveebedrijf in de buurt van Veendam waar ik met mijn vriendin op onderneem.

Via Ewoud de Leeuw zijn in 2003 verder twee naast elkaar liggende akkerbouw bedrijven geselecteerd en aangekocht bij Coleambally vlak bij Griffith in NSW. Totaal 436 Ha met gewassen als Rijst, Granen, Koolzaad, Maize en Soya. Interfarms Australië heeft de verdere aankoop en financiering geregeld en regelt nu nog de verdere bedrijfsleiding en boekhouding. Verder is een share-farmer ingeschakeld die gebaseerd op verdeling van de omzet van 30-70% met zijn machines de verdere exploitatie te verzorgd. Daarnaast verzorgd hij de exploitatie voor diverse andere bedrijven en zijn eigen bedrijf. Ewoud en ik hebben regelmatig contact en bespreken resultaten en investeringen. Onder zijn rentmeesterschap nemen wij nu ook deel aan verdere huur en exploitatie van 1300 Hectare graanland, in eigendom van een andere Nederlandse investeerder. De waardevermeerdering van land en bijbehorende waterrechten is zoverre uitstekend geweest met een minimum van 15-17% per jaar accumulatief ofwel minstens 120% over de laatste vijf jaar. Een zeer positief resultaat in een tijd van droogte.

Als investering is de keus zeker interessant geweest daar de grondprijzen in Australië in een continue stijgende lijn zijn. De exploitatie verloopt goed met een prettige en vertrouwde verstandhouding.

Karel Niestijl, Veendam