ontario canada.png
Canada

Fam. Hendriks

Wij komen van het Brabantse Baarle-Nassau. Hier werden koeien gemolken en er waren zeugen op een erf. In 1990 nam ik de melkkoeien over van mijn vader en mijn broer nam de zeugen over. Het erf werd gesplitst in twee en alle vrachtwagens van voer en veetransport tot alle mest transport ging allemaal over ons erf, wat zeker niet ideaal was.

In 2005 ging mijn zoon voor 10 weken op stage in Ontario, Canada. Na zijn stage zag hij geen toekomst in ons bedrijf in Baarle-Nassau, waar we 60 koeien molken plus jongvee en 20 hectare grond hadden, wat in acht percelen lag. Na ruilverkaveling in het najaar 2008 lag het nog in 4 percelen. We moesten de helft van de mest afvoeren en het werd steeds moeilijker was om snijmaïs te kopen.

Zodoende werd er in november 2006 besloten om ons visum aan te vragen. Het duurde lang voordat we eindelijk ons visum hadden, maar in februari 2010 was het dan zover. Ondertussen was in eind 2009 het quota systeem veranderd in Canada waardoor het niet makkelijker werd om een geschikt bedrijf te kunnen kopen. De verkoop van het bedrijf in Nederland ging ook niet zo vlot. Uiteindelijk hadden we in Nederland alles verkocht maar nog niets gekocht in Canada.

Na vele keren op en neer kwamen we ongeveer een jaar na verkoop (augustus 2011) in contact met Cor Van Gaalen, emigratiebegeleider van Interfarms. Met zijn hulp hebben we een ouder melkveebedrijf gekocht met 63 kg melkquota en 96 hectare grond, op voorwaarde dat we er een nieuwe melkveestal konden bouwen. Er stond op het moment van koop een oude, versleten stal en er werden 86 koeien gemolken, maar dat stelde jammer genoeg niet veel voor.

Op 3 november 2011 zijn we geëmigreerd, op 15 november hebben we de boerderij overgenomen en diezelfde avond hebben we voor het eerst gemolken op ons nieuwe bedrijf. Wij zijn wel begonnen in de oude stal en met de aanwezige veestapel. In het eerste jaar hebben we meer dan de helft van die koeien verkocht en goede, verse vaarzen terug gekocht. In oktober 2012 konden we dan toch beginnen met het uitgraven van de nieuwe stal, en op 27 maart 2013 hebben we deze in gebruik genomen. We hebben alle melkkoeien, droge koeien en kalveren vanaf ongeveer 5 maand oud in de nieuwe stal. De kleinste kalveren hebben we in hutjes en in de oude stal. Na het bouwen van de nieuwe stal zijn we begonnen aan het bouwen van drie nieuwe bunkersilo’s aangezien de blauwe torensilo’s bij het bedrijf waren te duur in onderhoud en stroom terwijl de voerkwaliteit veel te wensen overliet.

Momenteel melken we 62 koeien op een melkquota van 71,5 kg. We verbouwen gras/luzerne, snijmaïs, graanmaïs en sojabonen voor het voer, het overschot aan graanmaïs en sojabonen wordt verkocht.

We hebben het hier goed naar ons zin en hebben goede vrienden hier. Soms wordt er weleens de vraag gesteld of we spijt hebben… natuurlijk hebben we spijt, dat we dit niet tien of vijftien jaar eerder hebben gedaan!

Jan, Greta and Peter Hendriks