Erholungs- und Naturgrundstück, Wervershoof, Niederlande - Online Registrierung

2,1 ha. Preis auf Anfrage   Mit Vorbehalt verkauft   Flächen

Wervershoof, Noord-Holland, Niederlande


Kaartje R 777.jpg

VERKAUF DURCH ONLINE-REGISTRIERUNG - KEINE PREISVORSTELLUNG ODER ZIELPREIS VERFÜGBAR

Beschreibung

- Es handelt sich um ein Grundstück bestehend aus einem Fußballplatz, Wasserspiel, einer ehemaligen Pferdetränke und Sträuchern. Die Grundstücksgrenzen des Grundstücks bestehen aus Gräben, einem Wasserspiel oder einer Vegetation. Die Grenzen sind im Feld einigermaßen sichtbar. Das Grundstück ist südlich des Schuppens zugänglich.

- Das Objekt wird per Online-Registrierung angeboten

- Der Zuschlag bleibt in jedem Fall dem Verkäufer vorbehalten.

Das Grundstück liegt in der Provinz Nordholland, der Gemeinde Medemblik und fällt unter das landwirtschaftliche Gebiet Westholland. Das Grundstück befindet sich im Arbeitsgebiet von Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier und hat einen Grundwasserstand IV= H>40 L 80-120. Das Grundstück befindet sich nicht in einem Natura 2000-Gebiet und ist nicht durch das niederländische Naturschutznetz begrenzt.

Katasterindikation: Gemeinde Wervershoof, Abschnitt R, Nummer 967.

Fläche: 2,13,91 ha.

Ziel:

Bebauungsplan Außenbereich, Gemeinde Medemblik

- Einzelziel: 'Natur'

- Duales Ziel: 'Wert - Archäologie 3'

Bebauungsplan: Vlietlanden, Gemeinde Wervershoof

- Einzelziel: 'Verkehr - Wohngebiet'

- Einzelziel: 'Wasser'

- Doppeldestination 'Waterstaat - Hochwasserschutz'.

Bodenart: AEm9A. Geebnete und aufbereitete Meereslehmböden mit lokalem Torf innerhalb von 1,2 m oder mit unausgereiftem Untergrund, schwerem Lehm und leichtem Ton.

Plan

Die Planung des weiteren Vorgehens sieht wie folgt aus:

 1. Veröffentlichung online - 9. Mai 2022
 2. Registrierung beginnen - 25. Mai 2022
 3. Anmeldeschluss - 2. Juni 2022 um 14:00 Uhr
 4. Vergabeentscheidung - Spätestens am 9. Juni 2022
 5. Unterzeichnung des Kaufvertrags - Spätestens am 16. Juni 2022
 6. Notarielle Übergabe - 3. Quartal 2022 (vorzugsweise asap

'Staatsbeheer' behält sich das Recht vor, diesen Zeitplan zu ändern.

Informationen und Angebote

- Informationen und Bedingungen über das angebotene Objekt und den Verkaufsprozess finden Sie auf vlnn.nl. Ein Kaufvertragsentwurf kann ebenfalls von der Website heruntergeladen werden. Diese Vereinbarung enthält alle Bedingungen, unter denen dieser Verkauf stattfindet.

- Sie geben Ihr Gebot über die Website des VLNN ab, ein Anmeldeformular wird hier am 25.05.2022 veröffentlicht. Ihr Gebot ist selbstverständlich für andere Bieter nicht sichtbar und Sie haben die Möglichkeit, Ihre (auflösenden) Bedingungen anzugeben.

- Das Gebot geht auf einem sicheren Server ein, der Dritten nicht zugänglich ist. Das Bieterverfahren wird überwacht. Nach Ablauf der Angebotsfrist prüft der Betreuer die Angebote und den korrekten Ablauf des Verfahrens. VLNN stimmt dann die Gebote mit dem Verkäufer ab. Sobald eine Zuschlagsentscheidung vorliegt, werden die Bieter informiert.

Weitere Informationen zu diesem Los und zur Online-Registrierung finden Sie in der Broschüre (Niederländisch).

Besichtigungen sind in Eigenregie möglich, das Grundstück ist begehbar.

Kontakt: Wieger Kuiken, +31 (0)6-46274558 - Interfarms VLNN Makelaars B.V.

 • id
  1829
 • Preis
  Preis auf Anfrage
 • Größe
  2,1 ha.
 • Art
  Flächen
 • Land
  Niederlande
 • Region
  Noord-Holland
 • Ort
  Wervershoof
 • auf Karte anzeigen
Interfarms VLNN Makelaars transparant.png
Laageind 11a, Driebruggen
Niederlande

Information Niederlande

Nederland heeft een inwonertal van ruim 17 miljoen en een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 504 per km². Ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Het Nederlandse landschap bestaat grotendeels uit cultuurlandschappen en daarnaast uit beheerde natuurgebieden.

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. In 2019 bedroeg het BBP 1,4%. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders

Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet maakt het voor startende agrarische ondernemers makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen.  

Inkomenssteun via basisbetaling

Landbouwers die inkomenssteun via de basisbetaling willen ontvangen, kunnen jaarlijks de basisbetaling aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vergroeningsbetaling als aanvulling op basisbetaling

In aanvulling op de basisbetaling kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling. In de volgende gevallen kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling:

Als ze verschillende gewassen verbouwen (gewasdiversificatie). Dit is goed voor de biodiversiteit.

Als ze 5% van het bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Het stuk bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu.

Als ze blijvend grasland in stand houden.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.

Graasdierpremie

Laten landbouwers hun schapen of vrouwelijk vleesvee grazen op gronden die niet in aanmerking komen voor de basisbetaling? Dan kunnen zij een graasdierpremie aanvragen.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

BL is voor landbouwbedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden bij de afsluiting van een lening. De overheid staat met BL borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Landbouwers die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL).

Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Databank EU-subsidies landbouw

Wilt u precies weten wie er Europese landbouwsubsidie ontvingen? Dan kunt u dit nakijken in een databank met gegevens over landbouwsubsidies.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

Klik hier om het weer in Nederland te bekijken

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2019 nog 52.233 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 196.000 in 2018.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,2 miljoen hectare in gebruik. In 2015 was 54 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.